Fabryka Automatyki FACH S.A. otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Subregionu Południowego – Dedal 2011 w ramach Konkursu Firma Roku 2011, znajdując się tym samym w gronie trzech najlepszych firm ziemi cieszyńskiej.

Dedal 2011 dla Fabryki Automatyki FACH S.A.
Tytuł Firma Roku 2011 promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym.

Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Starostów Bielskiego i Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyznała nagrody w kategoriach: Firma Roku 2011 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2011 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2011 Ziemi Bielskiej oraz Firma Roku 2011 Ziemi Żywieckiej.

Dedal 2011 dla Fabryki Automatyki FACH S.A. Fot. FACH
W czwartek, 8 września 2011 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się finał konkursu Firma Roku 2011. Do tytułu "Firma Roku 2011" swoje kandydatury zgłosiły mikro, małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
Druga edycja konkursu Firma Roku wskazała najlepsze zdaniem Kapituły konkursu firmy. Wybierając najlepszą firmę wzięła pod uwagę nie tylko jej wskaźniki ekonomiczne, ale także zaangażowanie w działania prospołeczne i proekologiczne.

Kapituła może przyznać też nagrodę specjalną Złotego Dedala. Wybierani są przedsiębiorcy, którzy najbardziej się rozwijają, zwiększają zatrudnienie, inwestują, regulują terminowo zobowiązania oraz wspierają działalność lokalną, sponsorując kulturę, sport, itp.
Jury bierze pod uwagę takie kryteria, jak m.in. zysk netto, wartość eksportu, wartość inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, średnia płaca, wzrost zatrudnienia, działalność na rzecz promocji regionu, działania proekologiczne, działalność sponsoringowa i charytatywna oraz działania na rzecz tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
Nagrodą w konkursie jest tytuł "Firma Roku" oraz statuetka Dedala. Autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

FACH S.A.Powstała w 1953 r. Fabryka Automatyki FACH S.A. od blisko 60 lat jest kontynuatorem tradycji automatyki przemysłu cieszyńskiego. Fabryka Automatyki jest znanym na rynku krajowym oraz międzynarodowym projektantem oraz producentem automatyki dla urządzeń chłodniczych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych; zaworów, elektrozaworów, elementów armatury chłodniczej, a także LPG. Działalność firmy obejmuje kompleksową realizację produkcji wyrobów oraz świadczenie usług w zakresie śrutowania, nakładania powłok metodami galwanicznymi: cynkowania, cynowania, niklowania oraz wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych. Swoim klientom oferuje profesjonalny serwis, a także profesjonalne wsparcie techniczne.
Spółka bardzo dobrze funkcjonuje we współczesnej gospodarce rynkowej – jest liderem wśród krajowych producentów automatyki dla branży chłodniczej i ogrzewnictwa, a także znacznym eksporterem swoich wyrobów na rynki międzynarodowe.
Fabryka Automatyki FACH S.A. jako jedna z nielicznych firm w swojej branży może poszczycić się pozytywnym wynikiem badań certyfikacyjnych, produkowanych przez nią zaworów bezpieczeństwa. Badania certyfikujące przeprowadziła Jednostka Notyfikowana nr. 0045 TUV NORD, pod kątem wymagań dyrektywy 97/23/WE moduł B.
Źródło: ''