We wtorek, 6 stycznia 2009 roku, na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka Centrum Klima SA. Jest to drugi debiut na tym rynku spółki z NewConnect i jednocześnie pierwszy debiut w 2009 roku.

Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji debiutując na rynku ASO NewConnect 27 maja 2008 roku. W prywatnej ofercie spółka wprowadziła do obrotu 5.100.000 serii A oraz 418.625 akcji serii B, pozyskując 7,75 mln zł brutto. Środki z emisji firma przeznaczyła na budowę hali produkcyjnej i wiaty magazynowej w Piastowie. Dodatkowo, Centrum Klima nabyła urządzenia - rozbudowując i tym samym modernizując park maszynowy.

Spółka 15 grudnia 2008 roku otrzymała decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 418.625 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W związku z tym spółka rozpoczęła działania związane z planami przejścia na rynek równoległy GPW.

W związku z przeniesieniem spółki z rynku NewConnect na GPW nie towarzyszyła emisja akcji, ze względu na słabą koniunkturę na rynku, jednak przedstawiciele firmy liczą, że sytuacja się poprawi i planują przeprowadzenie emisji 2 mln nowych akcji w drugiej połowie 2009 roku. Spółka planuje inwestycje w wysokości 35 mln zł.

Oferującym akcje spółki Centrum Klima jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, doradcą finansowym - Capital One Advisers, a doradcą prawnym - Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Centrum Klima S.A., działa od 1995 roku i jest dystrybutorem hurtowym artykułów wykorzystywanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz producentem elementów do systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie. Sprzedaż krajowa jest skierowana głównie do firm instalacyjnych, handlowych i deweloperów. Produkcja własna jest w przeważającej części eksportowana na rynki zachodnioeuropejskie.

Więcej na www.centrumklima.pl