Zapowiadany debiut Spółki coraz bliżej.

Debiut Komfort-Klima - zielone światło GPW
Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja br. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostaną akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Komfort-Klima S.A.

Prócz Komfort-Klima zielone światło wejścia na NewConnect otrzymały wczoraj od Zarządu GWP firmy Biomaxima i E-Energo.

Pod koniec maja br. Komfort-Klima S.A. uzyskała dostęp do ESPI - Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji w związku z czym spółka może przekazywać biuletyny informacyjne w tym systemie.

Zobacz też: >>Debiut KOMFORT-KLIMA na NewConnect: na przełomie maja i czerwca