Komfort-Klima S.A. – spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych – planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie maja i czerwca br.

Debiut KOMFORT-KLIMA na NewConnect: na przełomie maja i czerwca
Tydzień temu Komfort-Klima S.A. zakończyła sukcesem prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln złotych. Środki te przeznaczone zostaną na rozwój terytorialny sieci oddziałów, a także poszerzenia zakresu usług.

Spółka za 2009 r. osiągnęła przychód w wysokości 4 mln zł, wypracowała także dodatni zysk netto oraz zysk z działalności operacyjnej.

Komfort-Klima S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu kompleksowych usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do użytkowników powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej czy powierzchni przemysłowych i magazynowych. Spółka wykonuje również instalacje w obiektach mieszkalnych (przede wszystkim w apartamentach i hotelach).
Największą przewagą Spółki wobec konkurencji jest duża dynamika rozwoju firmy oraz kompleksowość świadczonych usług – od projektu instalacji poprzez jego wykonanie po serwisowanie instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Wiele konkurencyjnych firm działających na rynku usług klimatyzacyjno-wentylacyjnych oferuje niepełny zakres wykonywanych usług, ograniczający się jedynie do poszczególnych elementów lub etapów realizacji procesu.
Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach „private placement” na rozwój oddziałów (doposażenie oddziału Wrocław i oddziału Katowice oraz utworzenie oddziału w Poznaniu), w tym w szczególności poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, które skrócą czas wykonania prac montażowych, a także usprawnią procedury serwisowe. Rozwój oddziałów pozwoli Spółce objąć zasięgiem oferowanych usług obszar całej południowo-zachodniej i zachodniej Polski. Zgodnie z założeniami Spółki, powyższe znacząco wpłynie na pozycję konkurencyjną Spółki na rozproszonym polskim rynku usług wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Oferującym akcje Komfort - Klima S.A. w ramach oferty prywatnej jest Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą Spółki jest CEE Capital Sp. z o.o.