Firma Dasko Electronic, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym nowoczesnym systemom wentylacji z odzyskiem ciepła, opracowała własny sterownik dedykowany do małych i średnich centralek wentylacyjnych. Jest to układ oparty na sterowniku Unibox3v41 oraz panelu pomieszczeniowym DEN15-C.

Dasko Electronic: Inteligentne sterowanie rekuperacją
Intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego i rosnąca świadomość zalet stosowania rekuperacji pociągają za sobą znaczący wzrost sprzedaży rekuperatorów. Producenci prześcigają się, wypuszczając na rynek coraz nowocześniejsze, bardziej sprawne i wydajne urządzenia. Niestety ich potencjał często nie może być w pełni wykorzystany ze względu na fakt, że rekuperator jest tak dobry, jak sterująca nim automatyka. Niejednokrotnie zastosowanie zaawansowanych algorytmów dla celów sterowania teoretycznie gorszym urządzeniem umożliwia uzyskanie wyższej sprawności energetycznej niż z urządzenia o lepszych parametrach, lecz przy zastosowaniu sterowania konwencjonalnego.

Firma DASKO ELECTRONIC, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym nowoczesnym systemom wentylacji z odzyskiem ciepła, opracowała własny sterownik dedykowany do małych i średnich centralek wentylacyjnych. Jest to układ oparty na sterowniku Unibox3v41 oraz panelu pomieszczeniowym DEN15-C.


Zalety układu

Sterownik może być umieszczony w obudowie lub bezpośrednio w dedykowanej do tego celu komorze w rekuperatorze. Dzięki takiemu zabiegowi okablowanie urządzenia jest maksymalnie uproszczone i wymaga minimalnej ilości przewodów. Panel podłączany poprzez interfejs komunikacyjny RS485 można natomiast umieścić w najbardziej odpowiednim dla użytkownika miejscu, co ułatwia obsługę i poprawia komfort użytkowania. Zastosowanie protokołu MODBUS umożliwia włączenie sterownika do instalacji BMS budynku, co umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie rekuperatorem.

Dzięki modułowej budowie i dużej ilości zmiennych parametrów, układ obsługuje kombinacje modułów takich jak: rekuperator wyposażony w przepustnicę by-passu, gruntowy wymiennik ciepła (GWC), nagrzewnica elektryczna wstępna, nagrzewnica wodna/elektryczna wtórna oraz chłodnica wodna/freonowa. Istnieje również możliwość zastąpienia nagrzewnicy i chłodnicy pompą ciepła.

Zastosowanie silników elektronicznie komutowanych EC lub klasycznych silników AC współpracujących z dedykowanymi regulatorami obrotów serii DSS2 daje również możliwość płynnego, niezależnego regulowania obrotów wentylatorów w całym zakresie sterowania.
Dodatkowo układ umożliwia odczyt stanów alarmowych takich jak np. ryzyko zamrożenia FROST, oraz kontrolę stanu filtrów nawiewu i wywiewu przy użyciu presostatów.

Algorytmy sterujące wykorzystują łącznie do 6 czujników temperatury. Taka ilość punktów pomiarowych umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału rekuperatora. Zimą zapewniony jest maksymalny możliwy stopień odzysku ciepła, bez ryzyka oblodzenia wymiennika, latem natomiast możliwe jest ustawienie braku odzysku lub jedynie odzysk chłodu z pomieszczeń. Po wstępnym skonfigurowaniu sterownika wszystkie czynności odbywają się w pełni automatycznie, bez udziału użytkownika.

Indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika

W okresie występowania niskich temperatur zewnętrznych powietrze wywiewane ulega znacznemu schłodzeniu w trakcie przejścia przez wymiennik. Wilgoć w nim zawarta może ulec skropleniu, a następnie zamarznięciu. Duże oblodzenie wymiennika uniemożliwia przepływ powietrza, a co za tym idzie skuteczną rekuperację. Zapobieganie powstawaniu tego wysoce niepożądanego efektu może być realizowane na kilka sposobów. W zależności od konfiguracji możliwe jest: otwieranie przepustnicy bypassu, załączanie nagrzewnicy elektrycznej wstępnej, czy też płynna, automatyczna zmiana stosunku ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego.

W przypadku stosowania nagrzewnic elektrycznych, proponowane są indywidualnie dobierane szafki zasilające. Można je podzielić ze względu na moc, ilość stopni grzania i sposób sterowania nagrzewnicą. Oferta obejmuje szafki zasilające począwszy od układów jednostopniowych typu włącz/wyłącz, po wielostopniowe nagrzewnice sterowane płynnie przy pomocy sygnału 0-10V i przekaźników SSR. Standardowo układ sterujący kontroluje zabezpieczenie TK nagrzewnicy oraz sprężanie wentylatora nawiewnego przy pomocy presostatu.


I to nie koniec możliwości...

W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie możliwości sterownika o funkcje takie, jak np. możliwość współpracy z przetwornikiem CO2 czy sterowanie wilgotnością. Dzięki rozszerzonej funkcjonalności automatyka firmy DASKO ELECTRONIC będzie w stanie sprostać najwyższym wymaganiom i oferować funkcje dostępne jedynie w dużo bardziej złożonych i droższych sterownikach.

Już w obecnej formie sterownik daje możliwość sterowania większością typów rekuperatorów dostępnych na polskim rynku. Ze względu na przystępną cenę jest on doskonałą alternatywą dla fabrycznych układów automatyki. Oferta skierowana jest zarówno dla pojedynczych odbiorców, jak i dużych producentów urządzeń wentylacyjnych.


Źródło: DASKO Electronic