Firma Darco została członkiem Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy, zrzeszającego firmy z terenu ul. Metalowców i Świętosława w Dębicy.

Darco: Dębicki Park Przemysłowy
Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy ma za cel między innymi: propagowanie rozwoju lokalnych firm oraz promocję regionu.

Przedstawiciele Darco są pomysłodawcami przedsięwzięcia i biorą czynny udział w pracach organizacji.

Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy
Więcej informacji na stronie www.debickiparkprzemyslowy.pl
Źródło: Darco Sp. z o.o.