Firma Danfoss w grupie europejskiego programu Green Light.

Green Light
jest inicjatywą Komisji Europejskiej, w której uczestniczą organizacje publiczne oraz prywatne przedsiębiorstwa. Przystępując do programu uczestnicy zobowiązują się do wykonania modernizacji funkcjonującego w ich obiektach oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych.
Koszty przeprowadzonych działań pokrywane są z oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia
zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu takiego samego poziomu oświetlenia lub jego polepszeniu.
Danfoss został wyróżniony dzięki nowemu systemowi oświetleniowemu zamontowanemu na nowo
wybudowanej hali produkcyjnej. Wykorzystano w nim takie rozwiązania jak: oprawy oświetleniowe z nowoczesnym osprzętem elektronicznym, świetlówki charakteryzujące się wysoką wydajnością energetyczną, niską emisją CO2 oraz niską zawartością siarki i metali ciężkich.
Firma powołała również specjalny zespół mający za zadanie śledzenie najnowszych rozwiązań
technicznych pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wytwarzania odpadów oraz używanie substancji niebezpiecznych.
Danfoss, jako globalna organizacja nadaje wysoki priorytet działaniom prośrodowiskowym. Stara się połączyć troskę o środowisko ze zwiększającym się standardem swoich wyrobów, przyczyniając się tym samym do podnoszenia efektywności przemysłu i komfortu ludzkiego życia.

Źródło: Danfoss Sp. z o.o.