Całość spółki joint venture Danfoss Turbocor Compressors w rękach Danfoss. Miejscem ogłoszenia takich nowin była Francja, a dokładnie Reyrieux. Danfoss był 50% udziałowcem od 2004 roku. Spółka zaangażowała się w opracowywanie, produkcję oraz wprowadzanie bardzo wydajnych sprężarek. Pojawiają się one jako sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej o wydajności chłodniczej od 260 do 700 kW które są wykorzystywane, przede wszystkim, w dużych systemach klimatyzacyjnych.

Danfoss Turbocor Compressors całkowicie w rękach Danfoss
Ricardo Schneider, prezes Danfoss Turbocor Compressor skomentował: ” Jesteśmy przekonani, że firma Danfoss jest idealnym właścicielem firmy. Danfoss będąc globalnym producentem sprężarek, postrzeganym jako lider w naszej branży, zobowiązał się do długofalowego rozwoju firmy i dążenia do sukcesu naszej działalności i sukcesu naszych klientów. Danfoss Turbocor jest silnym ogniwem w strategii Danfoss polegających na innowacjach związanych ze sprężarkami o zmiennej prędkości obrotowej i wysokiej efektywności. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że staliśmy się w 100 procentach częścią Danfoss która będzie wspierała Danfoss Turbocor w realizacji ambitnych planów”.

Danfoss Commercial Compressors ma już silną pozycję na rynku małych i średnich sprężarek komercyjnych gdzie spiralne inwerterowe sprężarki Danfoss są stosowane w takich systemach klimatyzacyjnych jak rooftopy, chillery, klimatyzacja obiektów informatycznych, systemy VRF. Przejęcie Danfoss Turbocor ma na celu zabezpieczenie wiodącej pozycji Danfoss na rynku technologii komercyjnych sprężarek o zmiennej prędkości, a co za tym idzie zapewnienie Grupie decydującej przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku chłodnictwa i klimatyzacji.Według Arup Majumdar wiceprezesa marketingu i strategii spiralnych sprężarek inwerterowych Danfoss Commercial Compressors, rozwój sprężarek dużej wydajności o zmiennej prędkości obrotowej dotyczy globalnego popytu na coraz bardziej energooszczędne rozwiązania w zakresie chłodzenia i grzania. ”Nasi klienci coraz częściej poszukują oszczędnych energetycznie rozwiązań dla chłodnictwa i klimatyzacji. Danfoss Commercial Compressors spełnia tę potrzebę związaną z technologią sprężarek o zmiennej prędkości które zużywają mniej energii i mogą być stosowane z bardziej ekologicznymi czynnikami chłodniczymi.”Obecnie zainstalowano 32 000 sprężarek Danfoss Turbocor dzięki którym już ograniczono emisję dwutlenku węgla o ponad 1 500 000 ton. Sprężarka odśrodkowa przyczynia się do mniejszych rachunków za energię dzięki swej wysokiej efektywności. Specjalny system łożysk opartych na magnesach stałych umożliwia unoszenie wału sprężarki w polu magnetycznym, co eliminuje pobór mocy związanej z pokonywaniem siły tarcia oraz konieczności stosowania oleju w układzie chłodniczym. Praca sprężarki bez oleju to również mniejsza złożoność układu chłodniczego i jego mniejsze koszty.


Danfoss Turbocor Compressors posiada siedzibę główną w Tallahassee na Florydzie i zatrudnia około 200 pracowników. Firma otrzymała prestiżowe nagrody za swoje technologie w tym nagrody AHRI Innovation Award oraz U.S. EPA Climate Protection Award. Firma stanie się częścią oddziału Danfoss Commercial Compressors, ale nadal będzie działać niezależnie.