Firma DANFOSS wraz z firmą SAGIONOMIYA rozpoczynają współpracę na rynku regulatorów dla chłodnictwa, zakładając joint venture.Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss podpisały kontrakt joint venture. Porozumienie to jest pierwszym krokiem ku, jak mają nadzieję obydwie strony, globalnej współpracy na rynku automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Nowo powstała firma nosić będzie nazwę Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. Właścicielami jej będą w równym stopniu Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S. Siedzibą firmy będzie Grodzisk Mazowiecki, gdzie również prowadzona będzie produkcja na potrzeby całego rynku europejskiego.
Celem Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. będzie dystrybucja elementów automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej na rynek europejski oraz rozpoczęcie produkcji i sprzedaży kartridżowych wyłączników ciśnieniowych (małe wyłączniki ciśnieniowe w kształcie walca) w oparciu o licencję Saginomiya.
Saginomiya i Danfoss mają wspólną wizję współpracy w obszarze automatyki chłodniczej. „Bardzo dobrze uzupełniamy się nawzajem." - mówi Vagn Helberg, Prezes Działu Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej Danfoss. "Kiedy połączymy nasze siły, obie spółki staną się silniejsze z korzyścią dla naszych klientów. Oczekujemy, że rosnące wykorzystanie wiedzy specjalistycznej i technologii know-how oraz wprowadzenie pełnego wachlarza oferowanych produktów będzie służył zwiększaniu satysfakcji klientów."
Saginomiya jest liderem rynku w Azji, podczas gdy Danfoss to siła wiodąca na rynku europejskim. Obydwie korporacje mają zasięg globalny, realizują podobne cele i hołdują podobnym wartościom.
„Wiemy, że Danfoss kieruje się podobnymi do Saginomiya zasadami zarówno w kulturze jak i w realizacji stawianych sobie celów” - mówi H. Uemura, Główny Dyrektor Zarządzający w Saginomiya. ”Tworzenie nowych wartości dla klienta jest naszym głównym priorytetem, podobnie jak wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Ponadto, ochrona środowiska jest dla obu spółek nadrzędna wartością”. Vagn Helberg i H. Uemura oczekują, że wartości te przyczynią się dobrej współpracy obydwu firm w nadchodzących latach.
Danfoss