Danfoss rozwija działalność produkcyjną i zwiększa zatrudnienie, otwierając nowe linie produkcyjne!

Danfoss otwiera nowe linie produkcyjne
Danfoss Sp. z o.o., Grodzisk MazowieckiGrupa Danfoss otwiera w Grodzisku Mazowieckim 6 nowych linii produkcyjnych. Linie zostaną przeniesione z fabryki z duńskiego Nordborga ze względu na optymalizację kosztów, wysokie kompetencje i wysoką jakość gwarantowaną przez polski oddział.

Rozwój działalności produkcyjnej wiąże się z zatrudnieniem 70 nowych osób - wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników produkcyjnych posiadających niezbędne kompetencje. Wszystkie te osoby przechodzą specjalistyczne szkolenia w Danii.

Urządzenia produkowane na nowych stanowiskach dedykowane są produkcji komponentów
do systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Będą to między innymi:
- separatory oleju
- wymienniki ciepła
- termostatyczne zawory rozprężne
- regulatory ciśnienia
- elektroniczne zawory rozprężne
- elektronicznie sterowane regulatory ciśnienia parowania

Przeniesienie nowych linii do Polski spowoduje wzrost wartości chłodniczej części produkcji grodziskiej fabryki o 20% . W tym miejscu należy zaznaczyć, że firma Danfoss jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie automatyki chłodniczej. Firma już uruchomiła część nowych linii. W czerwcu planowane jest uruchomienie całej nowej części produkcyjnej.

Danfoss Sp. z o.o. powstał w 1991 roku i jest częścią międzynarodowej Grupy Danfoss z siedzibą w Danii. Oferuje produkty i rozwiązania techniczne bazujące na mechanice oraz elektronice. Danfoss jest ogólnoświatowym producentem urządzeń regulacyjnych i kontrolno-pomiarowych, ta także dostawcą usług i rozwiązań dla wielu dziedzin gospodarki. Firma oferuje produkty z takich sektorów jak: chłodnictwo i klimatyzacja, ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja, przemysł oraz gospodarka wodno-ściekowa. Klientami Danfoss są zarówno inwestorzy, projektanci, instalatorzy jak i klienci indywidualni. Globalnie firma zatrudnia ponad 21 000 pracowników w tym w Polsce ponad 1000 osób.Źródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.