Informujemy, że już po raz trzeci firma Danfoss zajęła 3 miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Kategoria do której firma Danfoss została zaliczona to produkcja przemysłowa i chemiczna.

Danfoss - jedna z firm najbardziej odpowiedzialnych społecznie
WyróżnienieRanking Odpowiedzialnych Firm jest zestawieniem największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Wyniki Rankingu są rezultatem ankiety rozsyłanej do firm, weryfikującej odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie oraz innowacyjność społeczną. Ankieta jest modyfikowana corocznie pod kątem zmian zachodzących na rynku oraz z uwzględnieniem zwiększającej się ilości firm zaawansowanych w proces wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu.

Do tej pory łącznie w ROF udział wzięło 150 firm z różnych branż. W tym roku spółki wypełniały ankietę składającą się z 60 pytań zamkniętych. Ranking składał się z klasyfikacji ogólnej, przedstawiającej ocenę działań CSR wszystkich uczestników oraz ocenę firm według kategorii.

Danfoss został zakwalifikowany do kategorii: produkcja przemysłowa i chemiczna. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła firma Toyota Motor Manufacturing Poland, natomiast druga pozycja należała do Cemex Polska. Ranking tej kategorii wyglądał następująco:

1. Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.
2. Cemex Polska Sp. z o.o.
3. Danfoss Poland Sp. z o.o.
4. Philips Lighting Poland SA
5. Grupa Velux w Polsce
6. ABB Sp. z o.o.
7. Skanska Property Poland
8. PBG SA
9. Górażdże Cement SA
10. Sitech sp. z o.o.
11. Atlas sp. z o.o.
12. Lafarge Cement SA
13. Nowy Styl Spółka z o.o.
14. Flextronics International Poland sp. z o.o.
15. Mota-Engil Central Europe SA
16. Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Wyróżnienie to jest dla nas bardzo ważne ponieważ Danfoss jest firmą rodzinną, która zatrudnia ponad 23 000 osób na całym świecie. Dużo wysiłku wkładamy w to, żeby skutecznie prowadzić biznes jednocześnie utrzymując rodzinną atmosferę i działając odpowiedzialnie” – Powiedziała Karolina Barcewicz, Kierownik ds. Komunikacji w Danfoss Poland.

Organizatorem Rankingu Odpowiedzialnych firm jest Dziennik Gazeta Prawna. Metodologię badania opracowali dr Bolesław Rok, ekspert z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor badania. Za weryfikację informacji odpowiada firma PwC.

Źródło: ''