Spółka Dan-Poltherm otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dan-Poltherm: Dofinansowanie z UE
Spółka Dan-Poltherm otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:

"Wdrożenie innowacyjnych technologii w produkcji central klimatyzacyjnych DP
dzięki budowie nowoczesnej hali i zakupowi specjalistycznego wyposażenia linii montażowej."


Projekt w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Nowa hala produkcyjno-magazynowa Dan-Poltherm:

Nowa hala produkcyjno-magazynowa Dan-Poltherm. Fot. Dan-Poltherm

DAN-POLTHERM

DAN-POLTHERM istnieje od 1994 roku i specjalizuje się w systemach klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania powietrznego. Poza sprzedażą urządzeń zajmuje się także poradnictwem i doborem urządzeń, opracowywaniem koncepcji energooszczędnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montażem i rozruchem urządzeń i instalacji oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
DAN-POLTHERM jest bezpośrednim importerem i wyłącznym dystrybutorem w Polsce urządzeń producentów: DANTHERM, GRADA, VAPAC, SABIANA, VENCO. Od roku 2008 DAN-POLTHERM produkuje energooszczędne centrale typu DP, wyposażone w odwracalną pompę ciepła.