Dalkia nagrodzi najlepsze prace inżynierskie z Politechniki Poznańskiej.
Dalkia Polska podpisała umowę o współpracy z Politechniką Poznańską.
Politechnika Poznańska i Dalkia Polska postanowiły zacieśnić współpracę i nadać jej formalne ramy. Umowa, stanowiąca zwieńczenie długoletniej współpracy między Politechniką a Dalkią w Poznaniu, została uroczyście podpisana 27 stycznia 2009 w budynku Rektoratu Politechniki Poznańskiej.
Postanowienia porozumienia regulują współpracę między podmiotami w zakresie edukacyjnym i badawczo –rozwojowym. W sferze edukacyjnej współpraca dotyczyć będzie, m.in.: wspólnego prowadzenia prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich, organizacji wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów oraz współpraca przy promocji kształcenia w zawodach związanych z branżą energetyczną. W zakresie naukowo – badawczym współpraca ma dotyczyć, m.in.: rozwoju technologii i techniki w dziedzinie zarządzania energią w systemach komunalnych i przemysłowych, badań nad poprawą efektywności energetycznej istniejących systemów energetyki komunalnej i przemysłowej oraz współpracy w rozwiązywaniu problemów wynikających z eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych i ciepłowniczych. Obie strony przewidują, że nadanie współpracy formalnych ram pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału istniejącego zarówno po stronie uczelni, jak i w Dalkii.
W ramach umowy Dalkia oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłosiły konkurs na pracę inżynierską dla studentów PP.
W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów Politechniki Poznańskiej. Zgłoszona do konkursu praca inżynierska musi dotyczyć szeroko rozumianej problematyki związanej z efektywnością energetyczną, energią odnawialna lub zarządzania energią w przemyśle i gospodarce komunalnej.
W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości: 5, 3 i 2 tysięcy złotych. Termin zgłaszania prac konkursowych: do 31 marca 2009 r.
Prace konkursowe ocenią przedstawiciele Dalkii oraz zarząd Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach:
- www.dalkia.pl (w zakładce Kariera)
- www.bis.put.poznan.pl