W maju 2006 firma Daikin Industries Ltd. ogłosiła nabycie firmy O.Y.L Industries. Zabieg ten wysunął nowopowstałą grupę Daikin/OYL na pierwszą pozycję wśród producentów HVAC.


W maju 2006 firma Daikin Industries Ltd. ogłosiła, że rozpoczyna proces przejęcia firmy O.Y.L. Industries Bhd. Umowa zakupu 100% udziałów firmy OYL objęła przejęcie 45,2% udziałów w bezpośredniej transakcji przez 2 głównych udziałowców i pozostawienie 54,8% w ramach obowiązkowego wezwania do sprzedaży na malezyjskiej giełdzie papierów wartościowych (MGO). Wartość transakcji jest obliczona w przybliżeniu na 1,7 miliarda euro (232 miliardy jenów).
OYL z siedzibą w Malezji jest firmą działającą na skalę światową w branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń do filtracji powietrza. Jest obecnie czwartym co do wielkości producentem klimatyzacji przemysłowej i trzecim producentem komercyjnych urządzeń filtrujących na świecie z dochodem około 1,2 miliarda euro i zyskiem operacyjnym rzędu 85 milionów euro w roku podatkowym kończącym się 30 czerwca 2005 roku. Na całym świecie firma OYL sprzedaje swoje produkty pod markami McQuay (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), AAF International (filtracja powietrza) i J&E Hall (chłodzenie).
Połączenie 22 000 pracowników firmy Daikin i 10 400 OYL na całym świecie pozwoli na zwiększenie kadry pracowniczej do poziomu ponad 32 000 osób. Roczne obroty koncernu Daikin na poziomie 5,8 miliarda euro i 1,2 miliarda euro firmy OYL zwiększą roczną sprzedaż do ponad 7 miliardów euro.
Fuzja umożliwi rozwinięcie gamy produktów oraz poszerzenie sieci dystrybucyjnej na świecie. W Europie Daikin zajmuje silną pozycję w zakresie klimatyzacji opartej na bezpośrednim odparowaniu, szczególnie w segmencie urządzeń najwyższej jakości. Natomiast OYL przoduje w produktach, technologii i inżynierii dla segmentu biznesowego oraz tanich produktach branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Oprócz tego firma Daikin zajmuje czołową pozycję w Japonii, Europie i Azji podczas gdy OYL obecna jest w Ameryce Północnej i Azji.
Firma Daikin jest przekonana, że przejęcie pozwoli obu koncernom na wzmocnienie atutów i wzajemne uzupełnianie się w podejmowanych wyzwaniach. Współdziałanie jest również obecne we wzajemnej sprzedaży produktów w indywidualnych sieciach. Obie strony odniosą korzyści ze wspólnych zakupów, reklamy i promocji struktur oraz udostępnianych usług.
Fuzja pozwoli koncernowi Daikin na zaoferowanie na rynku szerszej gamy produktów najwyższej jakości. Połączenie mocnych stron w dwóch różnych kanałach dystrybucyjnych umożliwi zwiększenie sprzedaży, a rozwój produktów i sama produkcja zostaną zoptymalizowane w oparciu o indywidualne mocne strony grupy.