Daikin Europe jako pierwsza firma spełniająca wytyczne europejskiego ekodesignu.
EuP to Dyrektywa europejska dotycząca eko-projektowania wyrobów zużywających energię, której celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wymagają od producentów zintegrowania w swoich produktach różnych aspektów dotyczących środowiska takich jak min. zwiększenie energooszczędności. Urządzenia, które nie spełnią minimalnych wymogów ustalonych przez EuP zostaną wycofane z rynku. Podczas gdy przepisy Dyrektywy ramowej EuP zaczną obowiązywać nie wcześniej niż 2013 roku, firma Daikin Europe N.V. już teraz wprowadza wytyczne eko-projektowania w nowej gamie Sky Air, Seasonal Inverter.

Nowa metoda pomiaru rzeczywistej wydajności sprzętu

Pomiar wydajności środowiskowej nie jest nowością w Europie. Te pomiary są używane do ustalenia minimalnych wymagań, które muszą spełnić producenci, aby wprowadzić swój produkt na rynek oraz do dostarczenia klientom informacji odnośnie wydajności produktów po to, aby mogli dokonać inteligentnych wyborów podczas zakupów. Aktualna metoda pomiaru wykorzystuje wydajność nominalną. Ta metoda, ma pewne ograniczenia prowadzące do znacznych nieścisłości pomiędzy wydajnością znamionową i wydajnością rzeczywistą.
W celu poprawienia tej sytuacji, w postanowieniach Dyrektywy EuP znajduje się bardziej złożona metoda pomiaru – wydajność sezonowa. Główne zmiany pomiędzy obliczaniem sezonowym i nominalnym dotyczą wykorzystania do chłodzenia i grzania kilku temperatur znamionowych zamiast jednej oraz integracja w obliczeniach pracy przy wydajności częściowej zamiast przy pełnej. W wyniku tego uzyskujemy bardziej wiarygodną ocenę wydajności systemu, ponieważ wiele systemów przez większość czasu pracuje na częściowym obciążeniu.
Oprócz tego, nowa metoda pomiaru sezonowej wydajności bierze również pod uwagę moc pobieraną przez urządzenia w trybach dodatkowych, kiedy sprężarka jest wyłączona. Chociaż te tryby same w sobie nie pobierają zbyt dużej ilości energii, ze względu na to, że są dość często używane, po roku zużycie energii jest już znaczne.
Wydajność sezonowa znajdzie się na nowej etykiecie energetycznej, w sposób wyraźny wskazując klientom oczekiwaną wydajność rzeczywistą.

Daikin wykorzystał już to podejście

Chociaż Dyrektywa EUP wyposażenia AC nadal wymaga sfinalizowania i jej postanowienia jeszcze przez jakiś czas nie będą obowiązywały, firma Daikin postanowiła wykorzystać ten nowy kierunek w projektowaniu swoich produktów już teraz. Pierwszym produktem wykorzystującym nowe podejście jest Sky Air Seasonal Inverter. Jego udoskonalona wydajność to wynik projektowania od podstaw. Sterowanie inwerterem zapewnia optymalną wydajność przy częściowym obciążeniu, gwarantując wysokie wskaźniki w rzeczywistych sytuacjach temperaturowych. Wydajność trybu dodatkowego została również zwiększona.
Dzięki nowej konstrukcji, wydajność sezonowa Sky Air Seasonal Efficiency wzrosła o 20% w porównaniu do Sky Air Super Inverter w rzeczywistych sytuacjach i o ponad 50 % w porównaniu do systemów bez inwertera, w ten sposób przyczyniając się do realizacji pakietu Komisji Europejskiej 20-20-20. Gama Sky Air Seasonal Efficiency składa się z modeli 1 i 3 hp, od 7 do 14 kW i będzie dostępna w kwietniu 2010 roku. Posiada wszystkie funkcje aktualnego modelu Sky Air Inverter, łącznie z technologią wymiany.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pionierskiego podejścia Daikin Europe do energooszczędnych rozwiązań wyposażenia klimatyzacyjnego, odwiedź stronę www.daikin.eu.