W maju br. roku firma Daikin Industries ogłosiła, że rozpocznie proces przejęcia do 100% udziałów firmy OYL Industries Bhd., malezyjskiej spółki notowanej na giełdzie, działającej na skalę światową w branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oczyszczania powietrza.OYL jest obecnie czwartym pod względem wielkości producentem klimatyzacji
przemysłowej na świecie, którą to pozycję zdobył głównie dzięki nabyciu w
roku 1984 firmy McQuay International, i trzecim producentem komercyjnych
urządzeń do filtrującji powietrza na świecie. W Europie OYL sprzedaje swoje
produkty pod markami McQuay, J&E Hall i AAF (American Air Filter).
Daikin ma silną pozycję w Japonii, Europie i Azji, podczas gdy OYL w Północnej Ameryce i Azji. Nabycie 100% udziałów przez Daikin pozwoli firmie bez przeszkód wejść na największy rynek klimatyzacyjny w Północnej Ameryce. Poza tym wejdzie na nowe rynki takie jak Indie, Rosja i Brazylia z całą linią produktów od komercyjnych poprzez klimatyzację luksusową.
Dla OYL połączenie z Daikin’em, który dysponuje zaawansowaą technologią i produktami oraz siłą jednego z liderów sprzedaży, pozwoli rozwinąć skalę produktów oraz odpowiednio zareagować na potrzeby rynku dotyczące np. oszczędności energii.
Szczegóły dotyczące przejęcia przez Daikin udziałów OYL Industries na stronie www.daikineurope.com