Daikin wzbogacił zakres produkowanych klimakonwektorów 2- i 4-rurowych o nowy model kanałowy. Nowa jednostka o nazwie FWB jest dostępna w 9 wielkościach o wydajnoścach od 3 do 13 kW. Przepływy powietrza znajdują się w zakresie od 500 do 1350 m3/h a spręż dyspozycyjny waha się od 50 do 60 Pa.


Jednostka podstawowa FWB jest modelem 2-rurowym wyposażonym w filtr akrylowy i opcjonalnie w zawory 2- lub 3-drogowe. Istnieje również możliwość dodania do jednostki podstawowej wymiennika umożliwiającego pracę 4-rurową lub grzałki elektrycznej.

Klimakonwektor kanałowy FBW
Elastyczność wyboru wymaganej głośności pracy i wydajności jednostek jest zapewniona dzięki zastosowaniu 3-, 4- i 6-cio rzędowych wymienników ciepła oraz jednego, dwóch lub trzech wentylatorów odśrodkowych o łopatkach zakrzywionych do przodu. Dostępność 7 zaplanowanych fabrycznie prędkości wentylatora umożliwia użytkownikowi wybór za pomocą zdalnego sterownika 3 optymalnych prędkości dostosowanych do danej aplikacji.
Istnieje możliwość kontroli do 4 klimakonwektorów za pomocą jednego zdalnego sterownika połączonego z interfejsem Daikin, oferującym automatyczny wybór prędkości wentylatora w oparciu o różnicę pomiędzy nastawą a temperaturą w pomieszczeniu.
Wszystkie 2- i 4-rurowe klimakonwektory Daikin są przeznaczone do zastosowania z szerokim zakresem produkowanych przez naszą firmę wytwornic wody lodowej ale mogą być również zintegrowane z dowolnym systemem wodnym.