Daikin w ślad za EUropejskim planem działań 20/20/20 wprowadza Seasonal Efficiency.

Daikin jako pierwszy wdraża nowy pomiar: Sprawność Sezonowa
EU Action Plan 20/20/20
Unia Europejska ustanowiła nowe prawo (zwane w skrócie 20/20/20) związane ze zmianami klimatycznymi:
- 20% redukcji produkcji gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 1990;
- zwiększenia do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowicie dostarczonej energii;
- 20% zmniejszenia zużycia energii pierwotnej;
do 2020 roku.

20/20/20
Eco-Design
Europejski Eco-Design przekłada ten plan działania na jasne i konkretne cele dla sprawności grzewczej i chłodniczej. Założeniem głównym jest zmniejszenie wpływu na środowisko. To właśnie w ramach tego zostaje wprowadzony nowy sposób pomiaru określany Sprawnością Sezonową (Efektywnością sezonową), zamiast Sprawności nominalnej.

Daikin prekursorem w dziedzinie innowacjiDaikin: Prekursorem w dziedzinie innowacji
Mimo, że Dyrektwa Eco-Dsign zaczyna obowiązywać dopiero od 2013 roku, Daikin podjął już wszelkie kroki i przykłada dużą uwagę do osiągania a nawet przekraczania standardów Efektywności Sezonowej.
Oto dlaczego: Daikin już dostosował Sprawność Sezonową dla urządzeń z zakresu "Do biura - commercial".
Pełen zakres urządzeń Dakin zoptymalizowanych do wymogów Sprawności Sezonowej dostępny jest zarówno do sklepów, restauracji, niewielkich obiektów hotelowych oraz biur. >>Dowiedz się więcej na temat dostosowania pełnego porfolio produktów do wymogów Sprawności Sezonowej

Sprawność Sezonowa
Sprawność Sezonowa jest nowym sposobem pomiaru rzeczywistych parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych przez cały rok. W ten sposób wskazania wydajności pozwalają na bardziej rzeczywiste określenie wartości rachunków za energię i dodatkowo zwiększają wkład w troskę o środowisko naturalne.

Sprawność Sezonowa w zgodzie z rzeczywistymi parametrami pracy
Sprawność Sezonowa określa rzeczywiste zużycie energii przez pompę ciepła lub klimatyzator, wyrażone przez roczne zużycie energii oraz efektywność pracy. (SEER dla chłodzenia, SCOP dla grzania) w typowym codziennym trybie pracy, w długim okresie czasu. Pod uwagę zostały wzięte wahania temperatur i okresy gotowości, aby dać jasny i wiarygodny wskaźnik ich efektywności energetycznej, przez cały sezon ogrzewania lub chłodzenia.

SEER - sezonowy współczynnik efektywności energetycznej
SCOP - sezonowy współczynnik wydajnościInspiracja do innowacji
W świetle nowych przepisów dotyczących bardziej złożonych pomiarów sprawności sezonowej, producenci urządzeń mają przed sobą nowe, bardziej wymagające wyzwania do wypełnienia. Inspiruje ich to do projektowania jeszcze bardziej energooszczędnych urządzeń, tym samym bardziej przyjaznych dla środowiska.

Daikin pionierem
Dla firmy Daikin, efektywność sezonowa to motywacja do innowacyjnego rozwoju produktów a jednocześnie inspiracja do obniżania ich wpływu na środowisko naturalne. Dzięki wiodącym produktom: pompom ciepła sterowanym inwerterowo, Daikin zrobił już pierwszy krok w zakresie rozwiązań grzewczych przyjaznych środowisku. Teraz podjął kolejne wyzwanie. Jako pierwszy w branży Daikin podjął starania dostosowania swoich urządzeń pod względem optymalnych wartości sprawności sezonowych. Daikin chce być pionierem w produkcji wysokowydajnych urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych, w znacznie mniejszym stopniu oddziałujących na środowisko naturalne. A także na portfel Klienta...

Sky Air®
Sky Air® to oferta produktów Daikin zoptymalizowanych pod kątem Efektywności Sezonowej: >>więcej o Sky Air
- DAIKIN LEADS THE WAY to SEASONAL EFFICIENCY

Daikin jako pierwszy


Źródło: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.