Odkąd w latach 80-tych XX wieku wpływ działań człowieka na środowisko stał się znany, firma Daikin przewidziała, że zmiany w technologii i projektach muszą sprostać temu wyzwaniu, często już przed uregulowaniem takich zmian przepisami.

Daikin Europe N.V. wyprzedza konkurencję w zakresie wyzwań dotyczących ochrony środowiska
Zubożenie warstwy ozonowej: Daikin - wiodąca firma w zakresie wprowadzania alternatywnych czynników chłodniczych

W latach 80-tych, doszukano się związku pomiędzy produkowanymi przez człowieka substancjami takimi jak czynniki chłodnicze CFC i HCFC, a ubożeniem warstwy ozonowej. Plan światowych (Montreal Protocol, 1989) i europejskich (EC2037/2000, 2000) regulacji zakładał stopniowe ograniczenie użycia CFC (już zakończone) i HCFC (w trakcie) w określonych ramach czasowych.

Dla przykładu czynnik chłodniczy R-22 HCFC. Daikin to pierwsza firma w sektorze przemysłowym, która opracowała jednostki przeznaczone do pracy bez czynników chłodniczych HCFC R-407C/R-410A, serię VRV-L (2002) i Sky Air (1999). Miało to miejsce na długo przed wymaganym terminem, do którego dostosowała się konkurencja.

Firma Daikin wprowadziła również w 2004 roku gamę produktów Super Inverter Sky Air RZQ-B opartą na czynniku chłodniczym R-410A i w 2010 roku wprowadzi na rynek Replacement VRV. Obydwa systemy wykorzystują istniejące instalacje rurowe R-22 i potencjalnie również inne podzespoły systemowe, gwarantując swoim użytkownikom opłacalną aktualizację z minimalnymi przestojami w interesach, przed ostatecznym terminem przypadającym na 2015 rok.

Globalne ocieplenie: Daikin - wiodąca firma w projektowaniu i wytwarzaniu ekologicznych produktów

Gazy wywołujące efekt cieplarniany obecne w górnej warstwie atmosfery regulują temperaturę na ziemi poprzez przechwytywanie ciepła odbijanego z powierzchni ziemi. Jednak, od połowy XX wieku naukowcy zwrócili uwagę na zwiększenie poziomu gazów wywołujących efekt cieplarniany przypisywany działalności człowieka, prowadzący do wzrostu temperatury na ziemi. Najważniejszym gazem wywołującym efekt cieplarniany jest CO2 (72%), ale gazy fluorowe (1,1%), takie jak czynniki chłodnicze wykorzystywane w klimatyzacji również przyczyniają się do efektu cieplarnianego.

Światowa inicjatywa dotycząca tego zjawiska obejmuje Protokół z Kioto (2005), Konferencję klimatyczną UN w Bali (2007) i COP 15 w Kopenhadze (2009). Na poziomie europejskim, mamy do czynienia z pakietem 20-20-20, dotyczącym obniżenia zużycia energii pierwotnej o 20 %, zobowiązania do obniżenia o 20% emisji CO2 oraz osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej do 2020 roku.

Wiele dyrektyw europejskich "podpada" pod tą Dyrektywę ramową po to, aby spełnić różne cele pakietu 20-20-20 w przemyśle HVAC. W przypadku redukcji emisji odpowiednika CO2, mamy do czynienia z Dyrektywą odnośnie gazów fluorowych. W celu wypromowania technologii, które wykorzystują odnawialne źródła energii, istnieje Dyrektywa dotycząca energii odnawialnej, która po raz pierwszy uznaje energię aerotermiczną za źródło energii odnawialnej. W celu obniżenia zużycia energii pierwotnej, mamy do czynienia z Dyrektywą Eco-design określającą kryteria produkcji i użytkowania urządzeń wykorzystujących energię elektryczną (EUP).

I ponownie firma Daikin wyprzedziła konkurencję, wprowadzając zasady dyrektywy Eco-design na etapie projektowania produktów, podczas gdy przepisy dotyczące wprowadzania w życie tej Dyrektywy są jeszcze w fazie projektów. Firma Daikin to jeden z pierwszych producentów wykorzystujących technologię inwertera w swoich sprężarkach AC. Ta technologia zapewnia znaczną energooszczędność w porównaniu do powszechnej technologii włączania/wyłączania. Dzięki optymalizacji wydajności sezonowej, wchodząca na rynek gama Seasonal Inverter Sky Air Daikin jest kolejnym krokiem na drodze Daikin do zwiększenia energooszczędności swoich produktów i przyczynia się do spełnienia celów pakietu 20-20-20.

Jako nieodłączny element współczesnego życia, przemysł HVAC bierze na siebie odpowiedzialność za spełnienie warunków zmieniających się standardów środowiskowych, wyrażanych we wzrastającej ilości przepisów ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Jednak, te przepisy dotyczące ochrony środowiska, stanowią minimalne wymagania odnośnie prowadzenia interesów w dzisiejszym świecie. Firma Daikin Europe N.V. może się poszczycić imponującą historią związaną z przewyższaniem tych wymogów, która w sposób niezaprzeczalny potwierdza jej wiodącą aktywność w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów Daikin Europe, które przyczyniają się do ochrony środowiska, odwiedź stronę www.daikin.eu.

Źródło: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.