Kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich sklepów lub stacji benzynowych

Daikin Conveni-pack - zintegrowany system chłodniczy i klimatyzacyjny
Conveni-pack
System Conveni-pack składa się ze sterowanego inwerterem agregatu zewnętrznego i wewnętrznych
jednostek klimatyzacyjnych, które mogą być połączone w jednym systemie z wysokotemperaturowymi ladami chłodniczymi i urządzeniami mroźniczymi. Conveni-pack całkowicie spełnia wymagania w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji, zarówno dla ogrzewania jak i chłodzenia. Zużycie energii systemu jest bardzo niskie dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli oraz odzyskowi ciepła odpadowego z lad chłodniczych do ogrzewania.
Powierzchnia zajmowana przez agregat zewnętrzny jest znacząco mniejsza niż w przypadku standardowych systemów, a także zredukowana jest ilość koniecznych do zamontowania rur.
Conveni-pack jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ jest systemem modułowym, zwartym i cichym.


Jeden system, cztery funkcje?

Conveni-pack jest kompaktowym cichym systemem, który łączy chłodnictwo wysoko- i niskotemperaturowe oraz klimatyzację (włączając ogrzewanie) w jednym.
Conveni-pack składa się z urządzeń grzewczych i chłodzących połączonych w jednym, kompaktowym i zintegrowanym systemie.
Aż do teraz, konwencjonalne systemy chłodnicze i mroźnicze a także systemy grzewcze i chłodzące były oddzielone od siebie, co wymagało dużej przestrzeni i licznych połączeń instalacyjnych.
Conveni-pack całkowicie zmienia to podejście.Conveni-pack składa się z:
System Conveni-pack

Jak to działa?

System oferuje ponad 80 różnych trybów pracy. Najważniejsze z nich to tryby zimowy / wiosenny / letni / jesienny
[VIDEO:YOUTUBE:pemjiynuvZ4]
Zima: Tryb pompy ciepła – Zewnętrzny agregat skraplający pracuje jako pompa ciepła oprócz odzysku ciepła z lad chłodniczych.

Wiosna: Tryb pełnego odzysku ciepła – Całe ciepło odzyskiwane z lad chłodniczych jest wykorzystywane do ogrzania sklepu.

Lato: Tryb chłodzenia dla klimatyzacji – Jednostki wewnętrzne kasetonowe lub kanałowe są wykorzystywane do schłodzenia sklepu.

Jesień: Tryb częściowego odzysku ciepła – Część ciepła odzyskanego z lad chłodniczych jest wykorzystywana do ogrzania sklepu.

[VIDEO:YOUTUBE:AqCZQw7QhHo]

Jakie są zalety systemu Conveni-pack?

Conveni-pack został stworzony, aby zapewnić kompaktowy, niedrogi i wydajny system, grzewczy, chłodzący oraz chłodniczy i mroźniczy, który spełnia aktualne wymagania rynku sprzedaży.

> Ponieważ potrzebujesz systemu o niskim zużyciu energii
Dzięki technikom takim jak zoptymalizowane sterowanie, technologia inwerter i odzysk, Conveni-pack może zredukować roczne zużycie energii aż o 50%. Conveni-pack zapewnia, że całkowite zużycie energii dla grzania, chłodzenia oraz chłodnictwa jest zminimalizowane, przez co mniejsze staną się także pobory energii.
>>obejrzyj film

> Ponieważ musisz ograniczyć emisje CO2
- Niższe zużycie energii --> Redukuje emisje CO2
- Mniejsza ilość czynnika chłodniczego w systemie w porównaniu do tradycyjnych urządzeń.
>>obejrzyj film

> Ponieważ musisz zoptymalizować dostępną przestrzeń
Modułowość systemu Conveni-pack maksymalizuje elastyczność instalacji. Jednostki zewnętrzne mogą być pogrupowane w bloki lub rzędy albo rozmieszczone dookoła budynku tak, aby spełnić indywidualne wymagania instalacji.
>>obejrzyj film

> Ponieważ chcesz zwiększyć komfort wewnątrz sklepu
Wysokie obciążenia pochodzące od chłodnictwa niosą za sobą konsekwencje, które jako pierwsi odczują klienci. Dyskomfort wywołany przez zjawisko “zimnego sklepu” jest spowodowany przez duże ilości ciepła oddawane przez system chłodniczy na zewnątrz. Zdarza się również sytuacja przeciwna: zintegrowane urządzenia chłodnicze uwalniają ciepło w sposób niekontrolowany do otoczenia.

> Ponieważ musisz zredukować hałas
Conveni-pack jest systemem cichym, dlatego jest idealny do zastosowań miejskich. Jego poziom głośności w odległości 10 metrów wynosi zaledwie 37 dB(A), co jest porównywalne z poziomem hałasu w bibliotece. Dodatkowo, Conveni-pack jest wyposażony w programowalny tryb pracy nocnej, który ogranicza prędkość wentylatora w krytycznych godzinach, jeszcze bardziej redukując poziom.

> Ponieważ chcesz zwiększyć powierzchnię sprzedaży
Przy systemie Conveni-pack powierzchnia zajmowana przez instalacje ogrzewania, klimatyzacji, chłodniczą i mroźniczą jest znacząco zredukowana. W ten sposób, pomieszczenie, które normalnie jest przeznaczone na "maszynownię" może być wykorzystane dla utworzenia większej powierzchni sprzedaży.
>>obejrzyj film

> System serwisu online dla Conveni-pack
Wszystkie urządzenia conveni-pack mogą być podłączone do 24-godzinnego całodobowego monitoringu serwisowego online, który podwyższa jakość okresowych przeglądów i konserwacji. System natychmiast wykrywa wystąpienie nieprawidłowości, nawet przed użytkownikiem.
Okresowe przeglądy zapewniają, że system Conveni-pack zawsze pracuje na najwyższym poziomie i utrzymuje korzyści pochodzące z jego energooszczędnej pracy. Ponadto system serwisu dostarcza inżynierom wartościowe dane diagnostyczne.

Dla jakiej wielkości sklepów jest odpowiedni Conveni-pack?

Conveni-pack jest przeznaczony specjalnie dla małych i średnich sklepów lub stacji benzynowych. Ponadto, koncepcja systemu jest modułowa, więc instalacja może być z łatwością rozbudowana wraz z rozbudową budynku.

> Małe sklepy

Dla małych sklepów spożywczych lub stacji benzynowych, pojedynczy Conveni-Pack spełni wszystkie wymagania. W porównaniu z systemami konwencjonalnymi, wielką zaletą systemu Conveni-pack w niewielkich budynkach jest uproszczona instalacja rurowa łącząca jednostkę zewnętrzną Conveni-pack z urządzeniami wewnętrznymi. Zamiast ośmiu rur , potrzebne są jedynie trzy, ponieważ konieczne jest łączenie mniejszej liczby urządzeń.

> Średniej wielkości sklepy
Dla większych aplikacji, istnieje możliwość podłączenia kilku agregatów do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ponadto, modułowość systemu Conveni-pack maksymalizuje elastyczność instalacji. Jednostki zewnętrzne mogą być pogrupowane w bloki lub rzędy, ewentualnie rozstawione dookoła budynku tak, aby spełnić określone wymagania danej instalacji. Dodatkowo, jednostki zewnętrzne mogą być zlokalizowane powyżej lub poniżej lad chłodniczych, wewnątrz budynku i w przypadku długich instalacji.

>>obejrzyj film

Źródło: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.