Rozwiązania konstrukcyjne urządzenia jakim jest wywietrznik umożliwiają wytworzenie efektywnego ciągu w kanałach spalinowych dla różnego medium spalanego.

DABROwent poleca wywietrznik ZEFIR na spaliny
Nasada jest otwarta, o bardzo niskim oporze własnym, produkowana w wielkościach na średnice komina f100 – 250 mm. Materiał z którego jest wykonana – stal kwasoodporna.

Badania temperatury spalin wylotowych z kanału spalinowego w typowych kominkach domowych wykazały, że temperatura dochodząc do wartości > 270oC, a w pewnych szczególnych przypadkach nawet 400oC całkowicie eliminuje możliwości wykonania urządzenia z laminatów, gdyż maksymalna odporność tych tworzyw przy obecnej dostępności żywic wynosi 250oC. Stąd też wprowadzamy do oferty handlowej urządzenie o identycznych parametrach jak ZeFir 140 i 250 lecz wykonane ze stali nierdzewnej, której odporność temperaturowa całkowicie zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę urządzeń.

Wywietrznik Zefir

Konstrukcja Zefira w tym przypadku wydatnie ułatwia rozpalenie oraz eliminuje zjawisko dymienia kominka do pomieszczenia, w którym jest zabudowany.

Więcej na dabrowent.pl