Czy istnieją dotacje z UE na rozpoczęcie działania firmy, ale zajmującej się czyszczeniem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych? W krajach UE ten problem ma nawet swoje rozwiązanie prawne. Na co można liczyć w tym przypadku i do kiedy oraz gdzie składa się wnioski?

Dotacje UE przewidziane są dla przedsiębiorstw tak produkcyjnych jak i usługowych. Mogą to być firmy dopiero powstałe jak i już z doświadczonych, które pragną rozszerzyć swoją działalność. Dotacje dla przedsiębiorstw przeznaczone są przede wszystkim na zakupy środków trwałych - maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania, które mają wpłynąc na wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowych jak i europejskim.
Jednakże w Pani województwie jedynym programem, z którego można skorzystać na inwestycje w firmie jest PHARE 2003, z uwagi na wyczerpane środki w ramach programów SPO WKP 2.3. oraz ZPORR 3.4. Planowany termin ogłoszenia terminu naboru wniosków ma być ogłoszony jeszcze w czerwcu. Max kwotą dotacji o którą można się starać jest 100 000 euro (w przypadku programu krajowego) lub 50 000 euro w przypadku programu regionalnego. Jeśli chodzi o dostęp do tego programu to ostateczne wytyczne zostaną jeszcze ogłoszone ale w poprzedniej edycji firma musiała istnieć na rynku od 1 roku w dniu składania wniosków o dotację.
Miejscem gdzie należy składać wnioski będzie w Pani przypadku Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Na jej stronie internetowej (www.garr.pl) należy śledzić na bieżąco informacje o ogłoszeniu terminu naboru wniosków.

(2005.06.22, woj. śląskie)