W Polsce energia zużyta na ogrzewanie budynków stanowi 71% wszystkich mieszkaniowych potrzeb energetycznych – wynika z raportu opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska. Jest to nawet dwukrotnie więcej w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Różnicę tę można wytłumaczyć, m.in. znacznie mniejszą izolacyjnością budynków w Polsce.


Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji warto dodać, że gospodarstwa domowe w Polsce zużywają więcej energii niż transport lub przemysł. Zużycie to podnosi się dodatkowo z roku na rok ze względu na rosnący standard życia, który wiąże się m.in. z większą powierzchnią mieszkań czy korzystaniem z klimatyzacji.
Rosnącemu zużyciu energii w Polsce towarzyszy wzrost cen paliw na rynku. Sytuacja ta wynika m.in. z faktu, że zasoby energetyczne, na których bazuje polska gospodarka (węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny) są ograniczone. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na energię
i malejące zasoby złóż naturalnych, nie trudno przewidzieć, że podwyżki cen energii, których obecnie doświadczamy mogą stanowić preludium czekających na nas wzrostów cenowych.

Wzrost cen paliw oznacz a również wzrost wydatków
na utrzymanie gospodarstw domowych. Udział tych kosztów
w polskich budżetach domowych szacowany jest na 25%, czyli co czwartą złotówkę wydajemy na opłaty mieszkaniowe- czynsz, woda, energia. Innymi znaczącymi konsekwencjami są problemy środowiskowe- 79% Polaków już wie, że produkcja i użytkowanie energii ma wpływ na zmiany klimatyczne, w tym na globalne ocieplenie klimatu (o czym szerzej można przeczytać na stronie www.6paliwo.pl).
W krajach zachodnich Unii Europejskiej obserwuje się, już od dłuższego czasu, systematyczny spadek zużycia energii
na ogrzewanie budynków. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z relatywnie wyższych wymagań energooszczędności. Dzięki nim, jak wynika z raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy” –mieszkania budowane obecnie potrzebują o 22% mniej energii na ogrzewanie niż te zbudowane w 1985 roku przy równoczesnym wzroście średniej powierzchni mieszkań.
W Polsce sytuacja wygląda o wiele gorzej. Nawet profesjonaliści budowlani nie zawsze mają świadomość jak dużo energii pochłania ogrzewanie budynków - tylko co piąty architekt, developer udzielił poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast pocieszający jest fakt, że zarówno inwestorzy (czyli osoby kupujące nieruchomość na własny użytek),
jak i architekci oraz deweloperzy uważają, że w naszym kraju energooszczędne budownictwo jest to niezwykle istotna kwestia.

Informacja została przygotowana na podstawie Raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii
w budownictwie – architekci, inwestorzy”
opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska. Pełen raport dostępny jest na www.rockwool.pl.