Tabela 1: Czynniki HFC zaliczane do gazów cieplarnianych i ich potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP

Nazwa czynnika
Wzór chemiczny
GWP

HCF-23
CHF3
12000

HCF-32
CH2F2
550

HCF-41
CH3F
97

HCF-43-10mee
C5H2F10
1500

HCF-125
C2HF5
3400

HCF-134
C2H2F4
1100

HCF-134a
CH2FCF3
1300

HCF-152a
C2H4F2
120

HCF-143
C2H3F3
330

HCF-143a
C2H3F3
4300

HCF-227ea
C3HF7
3500

HCF-236cb
CH2FCF2CF3
1300

HCF-236ea
CHF2CHFCF3
1200

HCF-236af
C3H3F6
9400

HCF-245ca
C3H3F5
640

HCF-245fa
CHF2CH2CF3
950

HCF-365mfc
CF3CH2CF2CH3
890
Źródło: "Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników ziębniczych" M. Steindel, G. Konopka-Cupiał