CZYNNIKI CHŁODNICZE ver. 3.0 to program przeznaczony do wyznaczania własności termodynamicznych oraz termokinetycznych czynników chłodniczych.Program komputerowy CZYNNIKI CHŁODNICZE ver. 3.0 dołączony jest do poradnika "NOWE CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe" i stanowi kontynuację serii wydawniczej na płytach CD, obejmujacej oprogramowanie
użytkowe ukierunkowane na zagadnienia związane z szeroko pojętą techniką cieplną (cykl "Oprogramowanie Użytkowe dla Techniki Cieplnej"). Jest to
zarazem kolejna seria wydawnicza tworzona w ramach biblioteki czasopisma „Technika
Chłodnicza i Klimatyzacyjna”. Autorami programu są Dariusz Butrymowicz oraz Jarosław Karwacki (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), a wydawcą IPPU MASTA z Gdańska.
Program „Czynniki chłodnicze ver. 3.0” jest przeznaczony do wyznaczania własności
termodynamicznych oraz termokinetycznych czynników chłodniczych. Szczegółowe informacje dotyczące programu zawarte są w pliku informacyjnym na krążku CD wraz z zprogramem.
W programie można dokonać wyboru czynnika w menu znajdującym się w lewej
górnej części okna głównego programu. Po wyborze czynnika w prawej górnej części okna
wyświetlane sś zakresy temperatur oraz ciśnien, dla których sa dostępne jego własności
termodynamiczne oraz termokinetyczne.

Rys. 1. Okno główne programu Czynniki Chłodnicze ver. 3.0
W odniesieniu do wersji 2.0 programu, w aktualnej wersji wprowadzono uzupełnienia w bazie
danych czynników, jak również został całkowicie zmieniony interfejs użytkownika.
Zmieniono również edytor wykresu tak, aby można było dokonywać porównania wybranych
własności dwóch czynników chłodniczych.
W programie tym do obliczeń własności termodynamicznych oraz termokinetycznych
czynników zastosowano interpolacje spline’ami trzeciego stopnia. Tablice zawierające zestaw
danych stanowią integralną część programu.
Program umożliwia również prezentację graficzną własności termodynamicznych
czynników w zależności od temperatury nasycenia. W celu uzyskania zadanego wykresu
należy po dokonaniu wyboru właściwego czynnika posłużyć się ikoną umieszczoną w pobliżu
pola wyboru czynnika w lewej górnej części okna głównego.

Rys. 2. Okno wykresu w programie Czynniki Chłodnicze ver. 3.0
W programie zawarto bazę danych obejmującą również te czynniki, które nie zostały
ujęte w niniejszym poradniku z racji ich wycofania lub wycofywania ze stosowania w nowych
instalacjach chłodniczych.


Warunkiem legalnego używania programu jest posiadanie oryginalnego nośnika
„Oprogramowanie Użytkowe dla Techniki Cieplnej CD Nr 3. Czynniki chłodnicze
ver. 3.0” oraz spełnienie wszystkich warunków załączonej umowy licencyjnej. Płyta "CD 3 - CZYNNIKI CHLODNICZE ver. 3.0" jest załącznikiem do poradnika pt. "NOWE CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe": >> szczegóły i zamówienie

Komentarze