CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA. PORADNIK
Autorzy: Zenon Bonca, Dariusz Butrymowicz, Dariusz Dambek, Albert Depta, Waldemar Targański
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 1998
Cena: 90,00 zł
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Poradnik poświęcony jest własnościom cieplnym, chemicznym i eksploatacyjnym aktualnie stosowanych i wprowadzanych do użycia czynników chłodniczych oraz nośników ciepła. Adresowany jest on do inżynierów, techników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych, a także do placówek zajmujących się specjalistycznym nauczaniem, zarówno na poziomie technikum, jak i wyższej uczelni technicznej.
W poradniku omówione zostały następujące zagadnienia:
- problemy ekologiczne stosowania chlorofluorokarbonów,
- syntetyczne czynniki chłodnicze: R12, R22, R502, R134a, R23, R123, R227, R404A, R407C, R408A, R409A oraz R507;
- jednorodne składniki mieszanin: R32, R124, R125, R142b, R143a i R152a, R401A, B, C; R402A, B; R410A, B,
- naturalne czynniki chłodnicze: amoniak (R717), propan (R290), dwutlenek węgla (R744) oraz izobutan (R600a),
- nośniki ciepła (chłodziwa).
Spis treści:
PRZEDMOWA
CZĘŚĆ I. PROBLEMY EKOLOGICZNE STOSOWANIA
CHLOROFLUOROKARBONÓW
1. Wpływ chlorofluorokarbonów na atmosferę ziemską 10
2. Regulacje prawne dotyczące substancji zubażających warstwę ozonową
Protokół Montrealski
38
3. Aktualne tendencje w zakresie substytucji związków R 12, R 22 i R 502
47
3.1. Nowe czynniki alternatywne wobec freonu R 12 60
3.2. Ocena energetyczno-eksploatacyjna alternatywnych dla freonu R 22
nowych czynników chłodniczych 78
3.3. Przezbrajanie (retrofit) urządzenia chłodniczego do nowego
czynnika 92
4. Oleje smarne do nowych czynników chłodniczych
99
LITERATURA DO CZĘŚCI I 117
CZĘŚĆ II. SYNTETYCZNE CZYNNIKI CHŁODNICZE
5. Czynnik R 12 (CFC 12) 124
6. Czynnik R 22 (HCFC 22) 135
7. Czynnik R 502 149
8. Czynnik R 134a (HFC 134a) 161
9. Czynnik R 23 (HFC 23) 179
10. Czynnik R 123 (HCFC 123) 187
11. Czynnik R 227 (HFC 227ea) 193
12. Czynnik R 404A 205
13. Czynnik R 407C 217
14. Czynnik R 408A 229
15. Czynnik R 409A 241
16. Czynnik R 507 251
17. Jednorodne składniki mieszanin
17.1. Czynnik R 32 (HFC 32) 261
17.2. Czynnik R 124 (HCFC 124) 268
17.3. Czynnik R 125 (HFC 125) 274
17.4. Czynnik R 142b (HCFC 142b) 280
17.5. Czynnik R 143a (HFC 143a) 288
17.6. Czynnik R 152a (HFC 152a) 296
18. Mieszaniny
18.1. Czynniki R 401A, B, C (Suva MP 39, 66, 52) 307
18.2. Czynniki R 402A (HP 80) i R 402B (HP 81) 330
18.3. Czynniki R 410A i R 410B 341
LITERATURA DO CZĘŚCI II 349
CZĘŚĆ III. NATURALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE
19. Amoniak R 717 (NH3) 354
20. Propan R 290 (C3H8) 371
21. Dwutlenek węgla R 744 (CO2) 387
22. Izobutan (R 600a) 399
LITERATURA DO CZĘŚCI III 411
CZĘŚĆ IV. NOŚNIKI CIEPŁA (CHŁODZIWA)
23. Własności cieplno-fizyczne powietrza wilgotnego i suchego 414
24. Własności cieplno-fizyczne wody (R 718) 423
25. Nośniki ciepła wykorzystywane w technice chłodniczej 431
LITERATURA DO CZĘŚCI IV 459
ZAŁĄCZNIK:
Korelacje własności cieplno-fizycznych czynników chłodniczych
Program obliczeniowy CZYNNIKI CHŁODNICZE 461

Źródło: ''