Czynnik Solutions Ltd (RSL) opracował RS-50 (R442A), zamiennik dla R404A, który ma mniej niż połowę wpływu na bezpośrednie ocieplenia globalnego i wyższą efektywność energetyczną. Ten nowy czynnik chłodniczy ma klasyfikację bezpieczeństwa od ASHRAE A1, a mianowicie niską toksyczność i jest niepalny.

Aktualne ciśnienie na kontroli i redukcji HFC jest mało prawdopodobne, aby zostało zmniejszone. Przegląd rozporządzenia w sprawie gazu F w Europie nie jest jeszcze kompletny, ale faza w produkcji i konsumpcji HFC nie będzie zaskoczeniem. Jest nawet możliwe, że ostatecznie HFC będą opodatkowane według ich GWP. R404A jest w górze listy mając bezpośredni wpływ na globalne ocieplenia HFC. RS-50 jest zatem potencjalnie alternatywne.

RS-50 może zastąpić R404A w instalacji zarówno w nowych jak i istniejących. Aby wymienić R404A w istniejących urządzeniach, bardzo mało musi być wykonywane. Jest inaczej niż w niektórych przypadkach gdzie może być konieczne, aby ustawić urządzenie ekspansji zwężenia otworu.
Testy pokazują, że RS-50 jest znacznie bardziej energooszczędne niż R404A, który może przyczyni się do istotnych oszczędności kosztów dla użytkowników.

RS-45 jest przystosowany tylko do R22 alternatywą zalanych w systemach, gdzie działa z powodzeniem przez kilka lat.