Skarb Państwa gwarantuje wypłaty emerytur. Nigdy się nie zdarzyło, nawet w najtrudniejszym okresie transformacji i hiperinflacji w latach 1990-1992, aby zabrakło pieniędzy na emerytury i renty. Zamiast więc straszyć nieprawdziwymi informacjami o "dziurze" w ZUS (przy czym w rzeczywistości chodzi o FUS) – warto opisać fakty.


Na sytuację płatniczą FUS wpływają zasadniczo trzy czynniki: realizowany poziom zatrudnienia, płac oraz waloryzacja świadczeń. Do planu dochodów Funduszu na 2009 rok przyjęto wskaźniki, na których opierały się założenia budżetu. Taki jest bowiem sposób jego konstruowania. Przyjęto zatem wzrost: zatrudnienia o 2%, płac o 6,6% i wskaźnika waloryzacji o 5,7%. Jakie rzeczywiście będą wpływy FUS, zależeć będzie z jednej strony od kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce, z drugiej zaś od poziomu dotacji uzupełniającej oraz ewentualnej akcji kredytowej ZUS na uzupełnienie wypłat. Wobec sytuacji, w której wystąpi spadek (a nie wzrost) zatrudnienia oraz spadek (a nie wzrost) płac w gospodarce, wpływy składkowe zaplanowane na 87,8 mld złotych okazują się mocno przeszacowane.
Na ostatnim posiedzeniu Zespołu Ubezpieczeń Trójstronnej Komisji rząd potwierdził zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na wniosek BCC wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców uznały konieczność pozostawienia go na poziomie ustawowego minimum, według propozycji rządowej.
Najbliższe miesiące ujawnią głębokość recesji i jej wpływ na sytuację FUS. Zapewne konieczna będzie korekta planu jako pochodna spodziewanej korekty budżetu. Jedno jest jednak pewne: żadnej dziury ani w FUS ani w ZUS nie ma, a wypłaty świadczeń oraz ich waloryzacja są niezagrożone.
BCC stale monitoruje sytuację ubezpieczeń społecznych. Warto dać obecnie jasny przekaz emerytom i rencistom i powstrzymać się od grania na ludzkich emocjach. W sytuacji rzeczywistego zagrożenia będziemy reagować z wyprzedzeniem.

dr Wojciech Nagel
przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Społecznych BCC
zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS
tel. 0 601 329 181, wojciech.nagel@bcc.org.pl

Źródło: Business Centre Club