Omówiono minimalne, średnie i maksymalne dobowe temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r. w okresie najniższych temperatur dla wybranych miast Polski. Porównano średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r.

Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków?
Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2012 r. Przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2011/ 29.02.2012 r. dla Warszawy Okęcia oraz w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r. dla Wrocławia i Białegostoku.

Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) dla piętnastu miast Polski dla okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. oraz dla okresu od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Dokonano analizy procentowych zmian zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu i lutym 2012 r. w stosunku do tych miesięcy w 2011 r. oraz w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w stosunku do okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Przejdź do publikacji

Autor: Józef Dopke


Źródło: ''