Odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”. Przekonali się o tym eksperci Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., którzy podczas zimowych Targów Mieszkaniowych Murator EXPO „Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE”, rozmawiali z odwiedzającymi na temat kosztów ogrzewania, cech ciepła sieciowego, czy też możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czy osoby kupujące mieszkanie zwracają uwagę na system jego ogrzewania?
Ciepło sieciowe to najniższe koszty ogrzewania
Porównując koszt ogrzewania gazem ziemnym, olejem opałowym, a ciepłem wytwarzanym w elektrociepłowniach i dostarczanym do budynków przez SPEC S.A., to ostatnie wypada najkorzystniej. Jednak wciąż w świadomości niektórych osób gaz ziemny uważany jest za najbardziej ekonomiczne paliwo.


Eksperci SPEC S.A. zwracali szczególną uwagę odwiedzających na przyszłe koszty eksploatacyjne nowego mieszkania. Już przy wyborze inwestycji powinniśmy dowiedzieć się w jaki sposób będzie ogrzewany budynek, ponieważ w przyszłości przełoży się to na wysokość rachunków.

Ogrzewanie przez 365 dni w roku
Mieszkańcy budynków ogrzewanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, mają dostęp do ciepła przez 365 dni w roku, w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Eksperci SPEC S.A. wyjaśniali odwiedzającym, że wszystkie węzły należące do SPEC wyposażone są w automatykę pogodową, tzw. pogodynkę, która uruchamia dostawy ciepła do budynku w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ustalonego pułapu. Płacimy tylko za ciepło, z którego skorzystaliśmy, zgodnie ze wskazaniami licznika. Takie rozwiązanie jest ekonomiczne i bezpieczne, ponieważ nie musimy korzystać z dodatkowych piecyków.

Co odwiedzający wiedzieli na temat ciepła?
Podczas targów przy stoisku SPEC S.A. organizowany był konkurs mający na celu aktywizację uczestników imprezy, jak również sprawdzenie ich wiedzy na temat ciepła sieciowego i Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Osoby odwiedzające targi chętnie brały udział w konkursie. Pytania konkursowe wzbudzały emocje, a największe zaskoczenie budziło pytanie o zwierzęta z warszawskiego Zoo, którymi opiekuje się SPEC S.A. Tymi zwierzętami są niedźwiedzie brunatne, które znajdują się pod stałą opieką spółki.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.:
Podstawowym celem działalności SPEC S.A. jest przesył i dystrybucja energii cieplnej na terenie m.st. Warszawy. Firma specjalizuje się również w budowie, przebudowie i modernizacji sieci ciepłowniczej (m.s.c.), projektuje i wykonuje przyłącza oraz węzły cieplne, a po ich uruchomieniu zapewnia monitoring i nadzór na bieżącą eksploatacją.

Wspólnie z producentami i dostawcami pozostałych miejskich mediów, stawia sobie za cel zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców Warszawy. Blisko 1900 wysoko wykwalifikowanych pracowników, każdego dnia czuwa nad właściwym funkcjonowaniem jednego z największych na świecie systemów ciepłowniczych.
Przez ponad 57 lat prowadzenia działalności przedsiębiorstwo zdobyło ogromną wiedzę i doświadczenie. Dzisiaj SPEC S.A. jest na większości warszawskich placów budowy i realizuje nowe projekty we współpracy z władzami m.st. Warszawy, inwestorami oraz deweloperami.

System ciepłowniczy (m.s.c.) należący do SPEC S.A. składa się z 1650 kilometrów sieci. Zaspakaja 80% potrzeb cieplnych stolicy, ogrzewając ponad 19 000 obiektów. Zasilany jest z czterech niezależnych źródeł: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola, należących do Vattenfall Heat Poland. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednoosobową spółką akcyjną, której akcjonariuszem jest miasto stołeczne Warszawa.Źródło: ''