Mieszkam w Nowym Sączu. Otwieram na dniach salon stylizacji paznokci. Otrzymam dotację z Biura Pracy. Lokal będę wynajmować, dopóki nie otworzę u siebie własnego salonu. I tu jest moje pytanie. Czy jako osoba prowadząca DG mam szansę na otrzymanie dotacji na remont/przysposobienie lokalu? Są to pomieszczenia znajdujące się na parterze w domu jednorodzinnym. Gdzie ewentualnie mogę się o nią starać? PS. Jeśli chodzi o ścisłość lokal będę wynajmować od teścia. Nie jestem tam zameldowana mimo, że tam przebywam.

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże projekt zawierający jedynie element budowlany miałby niewielkie szanse powodzenia. W okresie programowania ma Pani możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 40% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dotacji to 200.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Małopolskiego.

(2009.06.15, woj. małopolskie)