Badania przeprowadzone przez Barlinek S.A. i firmę DEVI, produkującą systemy grzewcze, potwierdzają odporność trójwarstwowej deski barlineckiej na odkształcanie drewna wskutek stosowania ogrzewania podłogowego.

Czy można stosować ogrzewanie elektryczne pod drewnianą podłogę?
Ważne jest jednak przestrzeganie kilku podstawowych zasad projektowania i montażu oraz właściwy wybór gatunku drewna.

Zazwyczaj jako wykończenie wierzchnie ogrzewanej podłogi stosuje się gres, terakotę lub kamień. W przypadku drewna pojawiają się wątpliwości związane z jego rozsychaniem pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, co jest częstym zjawiskiem zwłaszcza w przypadku drewna o wysokim współczynniku skurczu. Pracę drewna można jednak ograniczyć. Rozwiązaniem są podłogi wielowarstwowe z bezklejowym montażem opartym na specjalnym złączu. Przykładem takiej podłogi jest deska barlinecka, której bezklejowe złącze barclick elastycznie reaguje na zmiany wilgotności i temperatury. Dzięki temu nie dochodzi do "pęknięć blokowych" spoiny, które są zawsze sumą minimalnych skurczów kilku sąsiadujących ze sobą desek.

Źródło: ''