Działam w branży chłodnictwa i klimatyzacji od 6 lat. Swoją firmę posiadam od pół roku. Chciałbym uzyskać dofinansowanie na rozwinięcie swojej działalności i przede wszystkim zakup narzędzi specjalistycznych. Z jakiego programu mógłbym skorzystać? Czy możliwy jest rownież zakup używanego pojazdu firmowego?

Na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych w Pana województwie programów dla mikroprzedsiębiorstw dokonujących inwestycji w środki trwałe. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku będą dostępne środki w ramach programu ZPORR Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa", gdzie max. kwota może wynieść 50 000 euro przy poziomie dofinansowania do 65 % kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji może Pan uzyskać na stronach internetowych Instytucji Finansującej, która odpowiada za ocenę wniosków w woj. wielkopolskim: www.arrkonin.org.pl

(2005.10.20, woj. wielkopolskie)