Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą związaną z serwisem samochodowym oraz transportem typu autopomoc oraz importem samochodów z krajów UE. Mam trochę środków własnych i miejsce do wykonywania działalności. Potrzebowałbym środków na zakup sprzętu oraz urządzeń do pracy. W planach mam zatrudnienie na początku jednego pracownika. Osobiście pracuję na pełny etat w prywatnej firmie. Czy mogę starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu i otworzenie działalności gospodarczej?

Wprawdzie w nowym okresie programowania UE dla Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007 - 2013 dla województwa łódzkiego nie przewiduje się wsparcia dla firm działających krócej niż 12 miesięcy, jednakże w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich jest opracowane Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości , w ramach którego można starać się o wsparcie dla tego rodzaju projektu, przy czym wysokość wsparcia nie przekroczy 40 000 PLN.

Działanie polega na tym, że wybiera się instytucje pośredniczące, które przestawiają programy pomocowe. Następnie po pozytywnym zaopiniowaniu ich programów, rozpoczynają one rekrutację wniosków beneficjentów docelowych.
Lista instytucji realizujących projekt w ramach Działania 6.2 PO KL oraz terminy rekrutacji projektów przedstawione są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi:
http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/pl/dzialanie-62
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/110/4837/
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/pl/dzialanie-62

(03.10.2009 r., woj. łódzkie)

Źródło: ''