Być gotowym na Recast - dyrektywa 2010/31/UE w teorii i praktyce. Konferencja Doradcy Energetycznego 30 maja w Warszawie.

Czy jesteśmy gotowi na Recast?
Redakcja Doradcy Energetycznego serdecznie zaprasza na konferencję:

Być gotowym na Recast - dyrektywa 2010/31/UE
w teorii i w praktyce

30 maja 2012 r., Warszawa


W programie konferencji zaplanowano m.in. wygłoszenie referatów na temat:

1. Geneza i istota Recastu EPBD - Dyrektywy 2002/91/WE. Najważniejsze zagadnienia uwzględnione w nowej Dyrektywie 2010/31/UE – Dariusz Koc, Dyrektor ds. Zrównoważonego Budownictwa KAPE.

2. Implementacja Dyrektywy 2010/31/UE do polskiego prawodawstwa – Tomasz Gałązka, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBiGM.

3. Standardy techniczne związane z efektywnością energetyczną budownictwa.

4. Wzrost roli OZE w poprawie efektywności energetycznej obiektów budowlanych –
Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

5. Metody obliczeniowe i pomiary w pracy doradcy energetycznego ds. budynków –
Gabriel Miczka, specjalista ds. efektywności energetycznej i termografii, Przedsiębiorstwo Gabriel Miczka.

6. Wyzwania i szanse dla sektora finasowo-bankowego wynikające z wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE – Grażyna Kasprzak, Ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych BOŚ Bank.

7. Doświadczenie z funkcjonowania systemu certyfikacji oraz przygotowanie Recastu z punktu widzenia działalności konsultingowo-doradczej.

8. Recast – ewolucja czy rewolucja dla producentów oprogramowania wspierających efektywność energetyczną w budownictwie?

Miejsce i czas konferencji:
30 maja 2012 r., Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36.

Informacje i formularze:
[attach=attach1]>>Formularz zgłoszenia do pobrania[/attach]
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania: tel. (22) 678 37 30;
Aleksandra Walawska-Przanowska, konferencja@doradcaenergetyczny.pl, wew. 207
Izabela Misiak, i.misiak@doradcaenergetyczny.pl, wew. 106

[attach=attach1]Być gotowym na Recast - dyrektywa 2010/31/UE w teorii i praktyce[/attach]