Czy jest możliwość otrzymania dofinansowania na rozbudowę instalacji grzewczej, mianowicie podłączenia kominka do instalacji centralnego ogrzewania z myślą o zmniejszeniu zapotrzebowania na pobór gazu w domku jednorodzinnym?

Z przykrością musimy stwierdzić, że wymienione przez Pana przedmioty wsparcia, czyli rozbudowa instalacji grzewczej w domku jednorodzinnym, nie kwalifikują się do dofinansowania w okresie programowania UE na lata 2007 - 2013, ponieważ osoba fizyczna nie może być beneficjentem na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięcia.
Rozbudowa instalacji grzewczej może być jednym z elementów dofinansowania dla szereszego projektu, jednakże wsparcie skierowane jest do takich beneficjentów jak: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


(22.11.2009 r., woj. kujawsko-pomorskie)
Źródło: ''