Sezon grzewczy potrwa do końca kwietnia, a już dziś zaczadzenia związane z użytkowaniem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i kominowych liczy się w dziesiątkach.


Od końca listopada 2007 r. ogólnopolskie media odnotowały 58 śmiertelnych i 97 hospitalizowanych zatruć tlenkiem węgla.
Liczby nie kłamią - obecnej zimy niemal codziennie dochodzi do kolejnych tragicznych wypadków. Przyczyny tragedii są z roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin... Czy ciepło Twojego domu nie jest zagrożone?
Stowarzyszenie "Kominy Polskie" opracowało wstępny raport dotyczący liczby zaczadzeń będących skutkiem nieprawidłowego użytkowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i kominowych (w załączonym poniżej pdf).


Źródło: Stowarzyszenie "Kominy Polskie"