Trwa czarna seria zatruć czadem.


W okresie od 24 do 29 grudnia 2008 ogólnopolskie media odnotowały 39 przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem). Od początku sezonu grzewczego do tragedii dochodzi niemal codziennie.
Zaczadzenia i pożary są skutkiem i efektem występujących nieprawidłowości. Przyczyny powstawania
zaczadzeń i pożarów związanych z eksploatacją można podzielić na te związane z:
- niesprawną wentylacją (zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak
wentylacji),
- niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
- wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń grzewczych do komina,
- wadą konstrukcyjną komina lub niepoprawną instalacją (cofnięcia spalin, nadpalenia przewodu),
- uszkodzonymi lub niedrożnymi kominami (brak ciągu, niedrożne i popękane kominy),
- brak odbioru nowych i modernizowanych kominów oraz wykorzystywanie do ich wykonania niewłaściwych materiałów.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z "Czarnym raportem" Stowarzyszenia "Kominy Polskie" i wsparcie kampanii zapobiegania zaczadzeniom.

Źródło: Stowarzyszenie "Kominy Polskie"