CyberAir 2 – systemy klimatyzacji precyzyjnej - efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Maksymalna dyspozycyjność, minimalne koszty eksploatacji

CyberAir 2 - systemy klimatyzacji precyzyjnej
Ośrodki przetwarzania danych stanowią węzły technologiczne, bez których globalna komunikacja w czasie rzeczywistym byłaby niemożliwa. Z tego względu w chwili obecnej wszelkie wyłączenia systemów informatycznych wskutek przegrzania serwerów pociągają za sobą nieuchronnie poważne straty finansowe. Precyzyjne sterowanie systemami klimatyzacji zapewnia, że przepływ informacji w arteriach światowej komunikacji jest utrzymywany przez 24 godziny na dobę.

STULZ CyberAir 2
» Autonomiczny system klimatyzacji precyzyjnej dla ośrodków przetwarzania danych i pomieszczeń sprzętowych
» Elastyczność: 7 systemów chłodzenia w układzie z nawiewem od góry i od dołu, 6 wielkości, wersje standardowe i niskoenergetyczne
» Możliwość rozszerzenia do maks. 20 klimatyzatorów dla pojedynczego systemu magistralnego
» Zwiększona efektywność energetyczna do 60% poprzez układ klimatyzacji automatycznej STULZ DFC
» Mikroprocesor C7000 zapewnia efektywną regulację wszystkich stanów roboczych systemu, zarządzanie
układem rezerwowym CW, wysterowanie wentylatora komutowanego elektronicznie oraz elektronicznego
zaworu rozprężnego
» Trzy czynniki chłodnicze
» Niezawodność przez zastosowanie układów rezerwowych oraz układów automatycznego alarmowania przez SMS lub pocztą elektroniczną
» Małe gabaryty
» Zarządzanie pracą filtrów
» Dostęp z przodu do wszystkich części wymagających konserwacji.
CyberAir 2 STULZ[


Efektywna kontrola mikroklimatu przez zastosowanie systemu STULZ CyberAir 2
Autonomiczny system klimatyzacji CyberAir 2 oferowany przez firmę STULZ zapewnia kontrolę parametrów panujących w ośrodku przetwarzania danych z najwyższą precyzją, maksymalną niezawodnością i wysoką efektywnością energetyczną. Inteligentny procesor elektroniczny zapewnia, że CyberAir 2 zużywa do 60% mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne systemy klimatyzacji precyzyjnej.

Niemiecka technologia ze znakiem STULZ
CyberAir 2 reprezentuje ponad trzy dziesięciolecia doświadczenia technicznego STULZ. Żaden inny system klimatyzacji precyzyjnej nie oferuje takiej elastyczności użytkowej jak CyberAir 2, bowiem każdy system STULZ jest dostosowany do wymagań użytkownika.
Skonstruowany z myślą o niezawodnej, nieprzerwanej pracy przez wiele lat, system CyberAir 2 firmy STULZ pracuje cicho, efektywnie i wyjątkowo ekonomicznie, utrzymując ciągłość pracy systemów informatycznych eksploatowanych przez użytkownika.

Doskonała technologia zapewniająca szybki zwrot kosztów własnych
System klimatyzacji precyzyjnej CyberAir 2 firmy STULZ zaspokaja najwyższe wymagania odnośnie dyspozycyjności i efektywności energetycznej. Spośród 7 systemów chłodzenia, 6 wielkości i licznych opcji wyposażenia, nasz doradca STULZ wybiera i konfiguruje rozwiązanie dostosowane do specyficznej infrastruktury operacyjnej użytkownika.

Dostosowany do indywidualnych wymagań
Aby umożliwić klientowi dokładne wyznaczenie budżetu inwestycyjnego, firma STULZ opracowuje szczegółową ofertę bazującą na wymaganiach odnośnie parametrów technicznych, dyspozycyjności systemu, planowania przestrzennego i kosztów operacyjnych. Specjalista z firmy STULZ opracowuje konfigurację indywidualnego systemu klimatyzacji, pomaga w opracowaniu specyfikacji serwisowych i przetargowych.

Serwis bez opóźnień
Systemy klimatyzacji precyzyjnej CyberAir 2 firmy STULZ są produkowane z podzespołów wysokiej jakości. W ośrodku badań STULZ są one poddawane rozległym próbom odpornościowym w temperaturach od -20°C do +45°C. W ten sposób zapewnia, że oferowane systemy klimatyzacji pracują niezawodnie w dowolnym klimacie na całym świecie. Niemniej w przypadku wystąpienia problemów, pomoc techniczna STULZ jest osiągalna przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Stabilne oprogramowanie sterownika
Każdy klimatyzator systemu STULZ CyberAir 2 dysponuje własnym sterownikiem elektronicznym. Mikroprocesor C7000 steruje wszystkimi aktywnymi elementami składowymi systemu, optymalizuje efektywność energetyczną, obsługę i wszystkie charakterystyki reakcji systemu.

Siedem systemów chłodzenia
Spośród siedmiu systemów chłodzenia operatorzy ośrodków przetwarzania danych mogą wybrać rozwiązanie o optymalnej równowadze kosztów inwestycyjnych, kosztów bieżących i efektywności energetycznej. Wszystkie systemy są dostępne w wersji zarówno z nawiewem od góry, jak i z nawiewem od dołu.

Oszczędność miejsca i energii
Klimatyzatory STULZ CyberAir 2 są produkowane zarówno w wersji standardowej, zapewniającej oszczędność miejsca, jak i w zoptymalizowanej wersji o niskim poborze energii elektrycznej.

Trzy różne czynniki chłodnicze
Poza wodą, klimatyzator STULZ CyberAir 2 może być eksploatowany z trzema różnymi czynnikami chłodniczymi: standardowymi czynnikami chłodniczymi R407C i R410A oraz czynnikiem chłodniczym R134a do zastosowań w środowisku o wysokiej temperaturze zewnętrznej.

Inwestycja w system klimatyzacji precyzyjnej z urządzeniami CyberAir 2 firmy STULZ w technologii energooszczędnej zwraca się już po kilku latach. Jako przykład może tutaj służyć ośrodek przetwarzania danych w Berlinie o powierzchni 300 m² i obciążeniu cieplnym 1 kW na m². W tym ośrodku system STULZ CyberAir 2 z układem chłodzenia swobodnego zapewnił obniżenie rocznych kosztów eksploatacyjnych z € 102.397 do zaledwie € 49.989*.

* Źródło: Porówvanie kosztów systemów przeprowadzone przez firmę STULZSiedem sposobów osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności
Efektywność energetyczna, koszty inwestycyjne, koszty bieżące, wielkość pomieszczenia, ochrona przed hałasem, układy rezerwowe, klimat lokalny – każdy projekt precyzyjnej klimatyzacji ośrodków przetwarzania danych cechują specyficzne wymagania. STULZ CyberAir 2 jest obecnie dostępny w wersjach wyposażonych w jeden z siedmiu układów chłodzenia: schładzany powietrzem lub wodą, elastyczną pracą mieszaną, wspomaganą przez pośrednie chłodzenie swobodne oraz rozwiązanie energooszczędne z automatycznym układem klimatyzacji STULZ DFC.

1. System A: Układ chłodzenia ze sprężarką, bazujący na zasadzie bezpośredniego odparowania (DX/bezpośrednie rozprężanie)
Obwód chłodniczy modułu klimatyzatora składa się z parownika, zaworu rozprężnego, sprężarki typu scroll oraz zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. Powietrze zwarte w pomieszczeniu kierowane do modułu przez wentylator traci podczas przepływu przez parownik ciepło przekazywane na czynnik chłodniczy. Klimatyzator i skraplacz są połączone ze sobą obwodem czynnika chłodniczego o przepływie zamkniętym.

2. System G: Łatwe przejmowanie ciepła przez mieszaninę wody i glikolu
Podobny do systemu A. Różnica: w systemie G ciepło z obwodu DX jest przekazywane mieszaninie wody i glikolu przez zintegrowany w klimatyzatorze skraplacz płytowy. Mieszanina krąży w układzie zamkniętym i oddaje ciepło do powietrza otoczenia przez zewnętrzny schładzacz.

3. System GE: System hybrydowy G z pośrednim chłodzeniem swobodnym
System chłodzenia hybrydowego stanowi połączenie systemu G z pośrednim chłodzeniem swobodnym. System GE ulega przełączeniu w tryb energooszczędny z chwilą, gdy pozwala na to temperatura zewnętrzna. Powietrze zewnętrzne jest wówczas wykorzystywane na potrzeby swobodnego chłodzenia pośredniego. Systemy GE tworzą podstawę systemu dynamicznego chłodzenia swobodnego DFC (Dynamic Free Cooling).

4. System CW: System chłodzony cieczą
Klimatyzatory CW pracują bez wewnętrznego układu chłodniczego, wymagają jednak oddzielnego układu produkującego wodę lodową. Powietrze z otoczenia doprowadzane przez wentylator przepływa przez chłodnicę wodną, w której ciepło zostaje przekazane mieszaninie wody i glikolu. Agregat chłodniczy usuwa ciepło z mieszaniny woda-glikol. Klimatyzator i agregat chłodniczy są połączone ze sobą przy pomocy zamkniętego obwodu mieszaniny wody i glikolu.

5. System CW2: System chłodzenia cieczowego z redundancją
Systemy wysokiego poziomu bezpieczeństwa często wymagają użycia drugiego, niezależnego układu doprowadzania wody lodowej. Z tego względu w systemie CW2, w klimatyzatorze są zintegrowane dwa redundantne systemy CW oszczędzając miejsce w ośrodku przetwarzania danych.

6. System ACW: System CW z redundantnym systemem A (dwuczynnikowy)
Dwa niezależne układy chłodzenia (CW i A) w jednym klimatyzatorze zapewniają maksymalne zabezpieczenie przeciwawaryjne. W przypadku awarii układu z chłodzeniem cieczowym (CW), układ chłodzony powietrzem A zapewnia utrzymanie klimatyzacji bez wystąpienia przerw.

7. System GCW: System CW z redundantnym systemem G (dwuczynnikowy)
Podobna konstrukcja jak w przypadku systemu chłodzenia ACW, lecz z układem chłodzenia cieczowego G pracującym z układem CW w miejsce układu A.

Źródło: STULZ