ĆWICZENIA W LABORATORIUM CHŁODNICTWA
Ćwiczenia w Laboratorium ChłodnictwaTytuł: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa
Autorzy: Artur Rusowicz, Adam Ruciński, Andrzej Grzebielec
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2005
Oprawa: miękka
Format: B5
Cena: 9,98 zł
Zamówienia: www.wpw.pw.edu.pl

Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału MEIL PW dla kierunku Energetyka i specjalności chłodnictwo i klimatyzacja. Jego treść odpowiada 11 ćwiczeniom wykonywanym w Laboratorium Chłodnictwa Instytutu Techniki Cieplnej.
Ponieważ omawiane zagadnienia mają charakter uniwersalny, więc skrypt może być wykorzystywany przez studentów innych specjalności i wydziałów uczelni technicznych.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

1. Komora chłodnicza
1.1. Cel ćwiczenia
1.2. Podstawy teoretyczne
1.2.1. Sprężarkowe urządzenie chłodnicze
1.2.2. Teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej
1.2.3. Rzeczywisty współczynnik wydajności chłodniczej
1.2.4. Pomiar mocy cieplnej skraplacza
1.4. Przebieg ćwiczenia
1.5. Opracowanie wyników pomiarów
1.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 1.1. Wykres 1n p-h właściwości czynnika R22

2. Komora klimatyzacyjna ze zbiornikiem wody lodowej
2.1. Cel ćwiczenia
2.2. Podstawy teoretyczne
2.3. Stanowisko laboratoryjne
2.4. Przebieg ćwiczenia
2.5. Opracowanie wyników pomiarów
2.6. Sprawozdanie
Literatura

3. Elementy automatyki chłodniczej
3.1. Cel ćwiczenia
3.2. Podstawy teoretyczne
3.2.1. Termostatyczny zawór rozprężny
3.2.2. Presostat
3.3. Stanowisko laboratoryjne
3.4. Przebieg ćwiczenia
3.4.1. Presostat wysokiego ciśnienia (presostat maksymalny)
3.4.2. Presostat niskiego ciśnienia (presostat minimalny)
3.4.3. Presostat różnicowy
3.4.4. Presostat dwupołożeniowy
3.4.5. Termostatyczny zawór rozprężny
3.6. Sprawozdanie
Literatura

4. Przepustnice wielopłaszczyznowe
4.1. Cel ćwiczenia
4.2. Podstawy teoretyczne
4.2.1. Współczynnik oporów miejscowych
4.2.2. Przeciek powietrza
4.2.3. Wpływ prędkości przepływu powietrza i stopnia otwarcia przepustnicy na spadek ciśnienia
4.3. Stanowisko laboratoryjne
4.4. Przebieg ćwiczenia
4.5. Opracowanie wyników pomiarów
4.5.1. Przeciek powietrza
4.5.2. Wpływ prędkości przepływu powietrza i stopnia otwarcia przepustnicy na spadek ciśnienia
4.6. Sprawozdanie
Literatura

5. Rektyfikacja
5.1. Cel ćwiczenia
5.2. Podstawy teoretyczne
5.2.1. Destylacja
5.2.2. Rektyfikacja
5.2.3. Wyznaczanie minimalnej liczby półek metodą McCabe’a-Thiele’a
5.3. Stanowisko laboratoryjne
5.4. Przebieg ćwiczenia
5.5. Opracowanie wyników pomiarów
5.5.1. Właściwości składników
5.5.2. Pomiar stężenia molowego etanolu w wodzie
5.5.3. Bilans cieplny
5.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 5.1. Stężenie molowe etanolu w funkcji gęstości roztworu
Załącznik 5.2. Wykres równowagowy x-y układu woda-etanol

6. Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
6.1. Cel ćwiczenia
6.2. Wiadomości podstawowe
6.3. Stanowisko laboratoryjne (przenośna stacja napełniania)
6.4. Przebieg ćwiczenia
6.5. Sprawozdanie
Literatura

7. Odzyskiwanie, regenerowanie i niszczenie czynników chłodniczych
7.1. Cel ćwiczenia
7.2. Opis zagadnienia
7.2.1. Odzyskiwanie
7.2.2. Regenerowanie
7.2.3. Uzdatnianie
7.2.4. Niszczenie czynników chłodniczych
7.3. Wnioski
7.4. Sprawozdanie
Literatura

8. Badanie chłodziarki termoelektrycznej
8.1. Cel ćwiczenia
8.2. Podstawy teoretyczne
8.3. Stanowisko laboratoryjne
8.4. Bilans cieplny chłodziarki termoelektrycznej
8.4.1. Bilans cieplny baterii termoelementów
8.4.2. Bilans cieplny baterii z chłodnicą wodną i ożebrowanym wymiennikiem ciepła
8.4.3. Ogólny bilans cieplny urządzenia (chłodziarki)
8.5. Przebieg ćwiczenia
8.6. Sprawozdanie
Literatura

9. Nowoczesne konstrukcje sprężarek chłodniczych
9.1. Cel ćwiczenia
9.2. Sprężarki śrubowe
9.2.1. Budowa
9.2.2. Zasada działania
9.2.3. Typowe zastosowania
9.3. Sprężarki spiralne
9.3.1. Budowa sprężarki spiralnej typu Scroll-3D
9.3.2. Zasada działania sprężarki typu Scroll-3D
9.3.3. Typowe zastosowania sprężarek typu Scroll-3D
9.4.Sprawozdanie
Literatura

10. Proces suszenia owoców
10.1. Cel ćwiczenia
10.2. Podstawy teoretyczne
10.2.1. Wiadomości wstępne
10.2.2. Metody suszenia
10.3. Stanowisko laboratoryjne
10.4. Przebieg ćwiczenia
10.5. Opracowanie wyników pomiarów
10.6. Sprawozdanie
Literatura

11. Wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła
11.1. Cel ćwiczenia
11.2. Podstawy teoretyczne
11.3. Stanowisko laboratoryjne
11.4. Przebieg ćwiczenia
11.5. Opracowanie wyników pomiarów
11.6. Ocena dokładności obliczeń
11.7. Sprawozdanie
LiteraturaŹródło: ''