ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MIKROBIOLOGII POWIETRZA
Tytuł: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii powietrza
Autorzy: B. Krzysztofik, K. Ossowska-Cypryk
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 1997, wyd. 3 popr.
Stron: s. 184
Cena: 7,00 zł
Zamówienia: www.wpw.pw.edu.pl

Mikrobiologiczne badanie powietrza konieczne jest do oceny mechanizmu szerzenia się infekcji chorób zakaźnych (ludzi, zwierząt, roślin) oraz psucia się produktów i materiałów (spożywczych, leczniczych, budowlanych). Znaczenia temu zagadnieniu dodaje wzrastająca urbanizacja (zapełnione kina, autobusy, szkoły). Celem jest tu m.in. opracowanie skutecznych metod dezynfekcji powietrza (sal operacyjnych, boksów do posiewów i przeszczepień bakterii itd.).
Spis treści:
Wstęp
Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym
WPROWADZENIE DO MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ
Temat 1. Sprzęt i aparatura optyczna stosowana do badań mikrobiologicznych, pyłowych oraz do oznaczania jąder kondensacji
Temat 2. Morfologia mikroorganizmów
Temat 3. Sposoby wykrywania mikroorganizmów i ich hodowla
ELEMENTY ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ ŚRODOWISK NATURALNYCH DLA CELÓW SANITARNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POWIETRZA
Temat 4. Analiza bakteriologiczna wody dla celów sanitarnych
Temat 5. Analiza bakteriologiczna gleby i kompostów
Temat 6. Analiza mikrobiologiczna powietrza
SPOSOBY UZDATNIANIA POWIETRZA
Temat 7. Wpływ promieni ultrafioletowych na sztuczny aerozol bakterii w strumieniu przepływającego powietrza przy zmiennym natężeniu promieniowania UV i zmiennej wilgotności względnej powietrza
Temat 8. Wpływ promieni ultrafioletowych na sztuczny aerozol wybranych szczepów bakterii, przy zmiennej prędkości przepływu powietrza. Badania w recyrkulatorze laboratoryjnym
Temat 9. Oczyszczanie powietrza z mikroorganizmów za pomocą metod filtracji
Temat 10. Wpływ środków chemicznych dezynfekcyjnych na mikroorganizmy występujące w powietrzu pomieszczeń
Temat 11. Badanie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia (skażenia) powietrza atmosferycznego w obrębie uciążliwych obiektów komunalnych i rolniczych
Literatura

Źródło: ''