Wydawnictwo SIGMA-NOT od początku stycznia br. poprzez swoją stronę internetową oferuje możliwość zakupu artykułów technicznych publikowanych w 34 branżowych pismach od roku 2003.


Z nowym rokiem zaszły zmiany na stronach www.sigma-not.pl. Zgodnie z obowiązującymi trendami najstarszy wydawca prasy fachowej dla różnych branż zaoferował dostęp do artykułów archiwalnych on-line.

Poprzez SMS, przelewem lub kartą płatnicza można teraz zamówić pojedynczy artykuł lub elektroniczną wersję całego danego numeru. Dla prenumeratorów czasopism w wersji papierowej udostępniono możliwość bezpłatnego przeglądania i pobierania archiwalnych zeszytów np. „Chłodnictwo” czy też” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”. Wykupić także można czasowy, 12-godzinny dostęp do archiwalnych zeszytów czasopism Sigma-Not..
Stronę wyposażono w wyszukiwarkę artykułów technicznych. Portal dostępny jest również w wersji angielskojęzycznej.

SIGMA-NOT jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., ale najstarszy tytuł – „Przegląd Techniczny” liczy sobie już ponad 140 lat. W ofercie Sigma-Not znajduje się obecnie ponad 30 unikalnych tytułów prasy fachowej, w których poruszane są tematy z takich dziedzin, jak: budownictwo (w tym techniki instalacyjne), chemia, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy.