Skutki nieprawidłowo działających instalacji spalinowych obserwujemy przez cały rok. W sezonie grzewczym przypadki zatruć tlenkiem węgla zdarzają się niemal codziennie. Tym bardziej boli fakt, że ich przyczyny nadal są te same, a rodzinne tragedie nieustannie wiążą się z niewiedzą, zaniedbaniem lub bagatelizowaniem przepisów.


Informacja prasowa - grudzień 2008 r.
20-latka z Rzeszowa, 16-latka z Grabówka, dwie osoby podtrute w Lublinie - to pierwsze tej jesieni ofiary zatrucia tlenkiem węgla ulatniającego się z niesprawnych urządzeń grzewczych i kominów. Dziś ten bilans wygląda już niestety o wiele bardziej tragicznie, a kolejne przypadki zaczadzeń potwierdzają elementarne braki wiedzy z zakresu użytkowania instalacji spalinowych (w doniesieniach prasowych czytamy o "nieszczelności piecyka gazowego", "niesprawnym piecu kaflowym" czy "nieszczelnym kominie").
Z doświadczeń kominiarzy, instalatorów i producentów kominów wynika, że w ostatnich latach do najczęściej spotykanych przyczyn zaczadzeń, takich jak brak przeglądów czy ich autoryzacji, dochodzą rzadziej dotąd spotykane błędy konstrukcyjne związane z zastosowaniem niewłaściwych, często palnych, a mimo to coraz bardziej powszechnych na rynku materiałów. Potwierdza się w tym miejscu częsta opinia, że zaczadzenie może być skutkiem nieprawidłowego użytkowania zarówno starego komina, jak i komina dopiero postawionego, którego konstrukcja nijak się ma do warunków eksploatacji.

Trwa trzecia edycja kampanii przeciw zaczadzeniom

11 października br. podczas warszawskich targów Murator Expo odbyło się seminarium rozpoczynające trzecią edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Ciepło jest ulotne...", prowadzonej przez Stowarzyszenie "Kominy Polskie". Kampania skierowana do użytkowników i instalatorów systemów spalinowych ma na celu zapobieganie zaczadzeniom poprzez popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej instalacji i użytkowania kominów, a także przeciwdziałanie praktykom zagrażającym życiu i zdrowiu ich użytkowników. - Te cele można skutecznie realizować tylko we współpracy z zaangażowanymi w problem organizacjami i środowiskami - podkreśla Piotr Cembala, wiceprezes Stowarzyszenia. - Tylko wspólnie, producenci kominów, kominiarze, instalatorzy i sprzedawcy mogą realnie wpływać na zmiany w świadomości użytkowników i zmiany w rozporządzeniach warunkujących eksploatację instalacji spalinowych.
W tym roku wiedza na temat przeciwdziałania zaczadzeniom za sprawą kampanii dotrze zarówno do czytelników prasy ogólnopolskiej i branżowej, jak i uczestników współorganizowanych przez Stowarzyszenie seminariów i szkoleń (głównie do administratorów budynków i spółdzielców).
Na internetowej stronie organizatora kampanii pod adresem www.kominypolskie.com.pl zebrano wszelkie przepisy warunkujące użytkowanie instalacji spalinowych. Tam także prowadzony jest bieżący rejestr przypadków zaczadzeń będących skutkiem nieprawidłowego użytkowania kominów i urządzeń grzewczych.