Danfoss dostarcza bezpieczne, niezawodne i wydajne rozwiązania dla energetyki wiatrowej. Firma nieustannie rozwija dedykowane rozwiązania dla następnych generacji turbin wiatrowych - od czujników i termostatów do wymienników ciepła. Jednakże energetyka wiatrowa potrzebuje inwestorów do rozwoju, zaś Danfoss stara się ich przyciągać.

Emisja dwutlenku węgla - za jaką cenę?

Trwają przygotowania do COP15 - Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu, która odbędzie się w Kopenhadze w grudniu 2009 roku. To właśnie tam przedstawiciele państw oraz organizacje rządowe i pozarządowe z całego świata będą pracowały nad wspólnymi decyzjami, które wpłyną na walkę ze zmianą klimatu, zaś to, co postanowią, będzie miało ogromny wpływ na nas wszystkich.
Każdy kraj uczestniczący w Konferencji ma jednak swoje interesy. Poza tym istnieją międzynarodowe grupy interesów, które za pomocą rozmaitych działań i inicjatyw starają się wpłynąć na bieg obrad klimatycznych. Jednakże największą troską energetyki wiatrowej jest sposób na zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii i bazujące na nich instalacje, a także sposób wliczenia kosztu emisji dwutlenku węgla w ceny paliw kopalnych.

Równa gra

Energetyka wiatrowa może rozwijać się jedynie dzięki ciągłym inwestycjom w farmy wiatrowe i lokalne sieci energetyczne. Obecnie większość takich inwestycji jest realizowana dzięki inicjatywom rządowym, zaś udział prywatnych inwestorów w tej branży jest o wiele mniejszy. Pytanie brzmi: dlaczego inwestorzy prywatni z taką ostrożnością zajmują się tematem energii z wiatru?
Głównym powodem jest system cen dwutlenku węgla. Energie odnawialne muszą konkurować z paliwami kopalnymi, tj. ropą, gazem i węglem, czyli tradycyjnymi i głównymi źródłami energii dla przemysłu; porównując koszty inwestycji w energię słoneczną i wiatrową z cenami rynkowymi ropy, gazu i węgla, źródła energii odnawialnej wydają się drogie.
A jednak organizacje ekologiczne, związki branż przemysłowych i inne grupy uważają, że koszt emisji dwutlenku węgla do środowiska musi zostać uwzględniony w cenach rynkowych - według nich tylko taki zabieg pozwoli uzyskać prawdziwy obraz całkowitego kosztu produkcji energii. Gdyby ceny paliw kopalnych odzwierciedlały koszty powstałych przez nie emisji dwutlenku węgla, energie odnawialne stałyby się o wiele atrakcyjniejszym polem dla inwestorów.
Firma Danfoss jest członkiem Duńskiego Związku Energetyki Wiatrowej oraz sponsorem kampanii "Wind Power Works", dlatego też stara się wpłynąć na ostateczne decyzje podejmowane na COP15 poprzez przedstawianie ogromnych zalet energii wiatrowej i innych źródeł energii odnawialnej. Danfoss ma nadzieję, że po kopenhaskiej Konferencji do spraw Zmian Klimatu energetyka wiatrowa i energie odnawialne przyciągną więcej inwestorów, a ludzie zrozumieją, że odejście od paliw kopalnych przyniesie dodatkowe korzyści.

Autor: Per Sonderriis, Global Sales Manager, Wind Energy