COOL DXS to nowy agregat chłodniczy SWEGON zaprojektowany do współpracy z centralą wentylacyjną typu GOLD.
Agregat chłodniczy COOLTM DXS
COOL DXS jest dostępny w kilku wielkościach i wydajnościach
dostosowanych do wymogów klimatycznych Centralnej i Południowej
Europy.
Agregat jest urządzeniem typu ‘plug and play’ (podłącz i używaj).
Proces instalacji jest bardzo prosty i składa się z trzech
etapów: umieszczenia urządzenia w ciągu kanału nawiewnego,
podłączenia zasilania i przewodu sterowania. System regulacji
jest całkowicie zintegrowany z zaawansowanym systemem sterowania
centrali GOLD.
Agregat chłodniczy COOL DXS może współpracować z wszystkimi
typami central GOLD (RX, CX, PX i SD), aczkolwiek
zakres wydajności jest najlepiej dopasowany do central GOLD
RX wyposażonych w wymiennik rotacyjny w wykonaniu higroskopijnym.
Ten rodzaj obrotowego wymiennika ciepła ma
za zadanie odzyskiwać latem energię chłodniczą z równie wysoką
sprawnością jak realizuje odzysk ciepła z wywiewanego
powietrza zimą. Funkcja ta znacząco ogranicza zapotrzebowanie
na moc chłodniczą, a co za tym idzie wyraźnie zmniejsza
koszty zużywanej energii.
Ekonomiczność
Agregaty COOL DXS i centrale GOLD oferują szereg unikalnych funkcji
generujących oszczędności bez kompromisów w sferze komfortu:
Odzysk chłodu
Zastosowanie rotacyjnego wymiennika ciepła z warstwą higroskopijną
umożliwia zmniejszenie zainstalowanej mocy chłodniczej nawet
o 50%, a o 30% zużycia energii na chłodzenie.

Moc do napędu wentylatora

Chłodnica agregatu COOL DXS jest zainstalowana ukośnie, co daje
większą powierzchnię wymiany ciepła. Takie rozwiązanie zmniejsza
ilość rzędów chłodnicy oraz zmniejsza na niej spadek ciśnienia powietrza.
Umieszczenie skraplacza poza kanałem wywiewnym pomaga jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną urządzenia.
Dzięki takim rozwiązaniom osiągnięto zmniejszenie współczynnika
właściwej mocy wentylatora (SFPv) o ok 0,2 kW/m3 /s.

Efektywność energetyczna

Współczynnik efektywności energetycznej agregatu COOL DXS wynosi
nie więcej niż EER=3,2, co stawia to urządzenie na czele rozwiązań
dostępnych na rynku.

Funkcje sterowania podnoszące ekonomiczność

Centrala GOLD została wyposażona w gotowy do aktywowania zestaw
funkcji sterowania chłodzeniem. Wiele z nich ma na celu zwiększenie
efektywności zużycia energii. Jedną z nich jest Cooling BOOST,
gdzie zwiększenie mocy chłodzącej powietrza wentylacyjnego w
pierwszej kolejności jest osiągane poprzez wzrost ilości nawiewanego
powietrza.

Szybka i łatwa instalacja

Instalacja agregatu chłodniczego COOL DXS jest bardzo szybka i łatwa.
Oprócz oszczędności czasu gwarantuje to zminimalizowanie
ryzyka popełnienia błędów instalacyjnych.
Instalacja
Agregat chłodniczy COOL DXS musi być umiejscowiony na zewnątrz
budynku. Centralę wentylacyjną GOLD można również zainstalować
na zewnątrz budynku. Istnieje także opcja umieszczenia centrali
GOLD wewnątrz budynku i poprowadzenie kanału nawiewnego do
agregatu chłodniczego zainstalowanego na zewnątrz.
COOL DXS jest urządzeniem z pełną automatyką, kompletnie okablowanym,
wypełnionym czynnikiem chłodniczym, fabrycznie przetestowanym.
Agregat COOL DXS jest urządzeniem gotowym do uruchomienia
należy jedynie:
- umieścić urządzenie w docelowym miejscu,
- podłączyć kanał powietrza nawiewanego,
- podłączyć przewód odprowadzania kondensatu,v
- podłączyć zasilanie,
- podłączyć przewód sterowania pomiędzy centralą GOLD i agregatem COLD DXS.

Technologia
Parownik agregatu COOL DXS (chłodnica powietrza) zamontowano ukośnie w
dolnej sekcji urządzenia w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła oraz
zmniejszenia oporów powietrza. Sprężarki umieszczono w osobnej komorze
przed chłodnicą.
Okno inspekcyjne oraz zawór rozprężny umieszczono obok sprężarek w celu
ułatwienia czynności obsługowych.
Sprężarki agregatu to urządzenia całkowicie hermetyczne typu scroll, dzięki
czemu generują niski poziom hałasu oraz charakteryzują się wysoką sprawnością.
Każdy agregat wyposażono w dwie lub trzy sprężarki podłączone do jednego
obiegu chłodniczego, co powoduje, że powierzchnie wymieniające ciepło są
zawsze używane w całości, nawet podczas częściowego obciążenia. Taka
konstrukcja przyczynia się do osiągania wysokiej wartości rocznego współczynnika
efektywności energetycznej (EER).
Proces transportu ciepła odbywa się za pośrednictwem ekologicznego R410A
- hydro fluorowęglowego (HFC) czynnika chłodniczego nie wpływającego w żaden
sposób negatywnie na warstwę ozonową.
W górnej sekcji urządzenia zabudowano podwójny skraplacz. Jeden lub więcej
wentylatorów osiowych z regulacją obrotów zasysa przez skraplacz powietrze
z otoczenia, a następnie wydmuchuje je w górę.
W agregacie COOL DXS zamontowano skrzynkę zawierającą kompletne wyposażenie
elektryczne oraz elementy automatyki. Jej zawartość jest łatwo dostępna
w celu inspekcji i serwisowania.
Dane techniczne
Projektowe parametry powietrza (przepływ normalny):
Wariant wydajności 1: powietrze schładzane z 27°C/50% RH do 16°C, temperatura otoczenia 35°C.
Wariant wydajności 2: powietrze schładzane z 29°C/50% RH do 15°C, temperatura otoczenia 35°C.
Agregat chłodniczy może pracować z pełną wydajnością (z normalnym wydatkiem powietrza) do maksymalnej temperatury otoczenia wynoszącej 45°C.
Agregat chłodniczy dobiera się pod względem kryterium mocy.
Może on swobodnie pracować z każdą centralą GOLD np. COOL
DXS 30 będzie prawidłowo działać z GOLD 40.
Możliwe jest zastosowanie sekcji recyrkulacyjnej przeznaczonej do
centrali GOLD.
COOL DXS 12/1 do 30/1 wyposażono w dwie identyczne sprężarki
z regulowaną wydajnością chłodniczą w zakresie 0-60-100%.
W COOL DXS 30/2 do 60/1 zastosowano dwie sprężarki różnych
wielkości, 60/2 do 80/2 posiadają trzy identyczne kompresory.
Wydajność chłodnicza jest regulowana w zakresie 0-50-75-100%.
Pozostałe dane techniczne w załączonej broszurze pdf:

Źródło: SWEGON