CoolStream stanowi system wentylacji bazujący na bezpośrednim odparowaniu wody, porównywalnym do świeżej morskiej bryzy. Energia potrzebna na odparowanie wody pobierana jest z powietrza, co powoduje obniżanie jego temperatury i wywołuje efekt chłodzenia.

CoolStream - system chłodzenia adiabatycznego firmy Colt

Im temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa, tym efektywność procesu chłodzenia jest większa. Dla przykładu przy temperaturze 30°C i 40% wilgotności względnej, powietrze może być schłodzone adiabatycznie o ponad 10ºC.

ZASTOSOWANIE
System CoolStream firmy COLT znajduje najlepsze zastosowanie w pomieszczeniach wielkokubaturowych, w których zastosowanie systemu wentylacji z agregatem chłodniczym, z uwagi na niezbędne wysokie moce przyłączeniowe i wysoki ciężar użytkowy jest nieekonomiczne. Są to takie obiekty jak drukarnie, magazyny, zakłady przemysłu metalowego, tworzyw sztucznych, włókienniczego, papierowego i spożywczego, a także duże szpitale, obiekty rozrywkowe oraz centra handlowe i atria.
CoolStream stosowany jest w obiektach nowobudowanych jak i modernizowanych jako system podnoszący jakość powietrza.

ZASADA DZIAŁANIA
Zainstalowana na dachu centrala wykonana z odpornego na korozję aluminium, wyposażona jest w wentylator nawiewny, który zasysa powietrze zewnętrzne poprzez materiał składający się z labiryntu kanalików przelotowych, stanowiący element obiegu wodnego. Ponieważ nawilżanie i chłodzenie odbywa się adiabatycznie, całkowita wartość energetyczna powietrza pozostaje niezmienna. Chłodzenie powietrza przy równoczesnym odprowadzeniu energii cieplnej zapewnia komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

BEZPIECZNY I PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
System CoolStream firmy Colt jest certyfikowany zgodnie z normą europejską i dzięki zastosowaniu wody jako czynnika chłodniczego jest systemem bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Wynikają z tego niskie koszty eksploatacji, które to z uwagi na rozporządzenie dotyczące gazów fluorowanych, stanowią czynnik kosztowy, którego nie należy lekceważyć. Dzięki autorskiemu systemowi kontroli jakości wody nie dochodzi do zanieczyszczeń bakteryjnych i odkładania się kamienia. Żaluzje aluminiowe zainstalowanej na dachu jednostki
chronią przed światłem słonecznym i czynnikami pogodowymi. Obieg wodny pozostaje schłodzony i nie docierają do niego promienie słoneczne, dzięki czemu nie dochodzi do rozwoju alg i innych mikroorganizmów.

COOLSTREAM - ZALETY SYSTEMU
- Odporna na korozję aluminiowa obudowa,
- Wysoka sprawność nawilżania do 90%,
- Regulowana prędkość wentylatora,
- Zapotrzebowanie na energię na poziomie ok. 1 kW na 10.000m³ chłodzonego powietrza (chłodzenie i transport powietrza),
- Sterowanie cyfrowe w układzie master-slave oraz protokół komunikacyjny magistrali danych,
- Użytkowanie higieniczne z uwagi na automatyczny system kontroli wody,
- Bardzo niskie koszty inwestycyjne i użytkowania,
- Brak dodatkowych nakładów wynikających z rozporządzenia o gazach fluorowanych.

Źródło: Colt International Sp. z o.o.