CoolLine - innowacyjna technika chłodzenia z wykorzystaniem zasady pośredniego chłodzenia wodą w klimatyzacji

CoolLine - innowacyjna technika chłodzenia

[H3]Pośrednie chłodzenie wodą - zasady funkcjonowania w jednostce ColLine[/H3]
CoolLine pracuje zgodnie z zasadą pośredniego chłodzenia wodą. Świeże powietrze schładzane jest poprzez parowanie wody do temperatury, która jest prawie taka sama jak temperatura punktu rosy powietrza na wlocie do urządzenia.


legenda do wykresu
[H3]Chłodzenie uzależnione od warunków atmosferycznych[/H3]
Im świeże powietrze jest cieplejsze i bardziej suche, tym większa jest wydajność chłodzenia powietrza.
Ten sposób chłodzenia określa się jako 'chłodzenie uzależnione od warunków atmosferycznych', ponieważ nie można wywrzeć wpływu na warunki panujące na zewnątrz.


Przykład:
Temperatura zewnętrzna wynosi 28°C, a wilgotność względna 60%. Temperatura punktu rosy dla tych parametrów wynosi ok. 19,5°C. W takiej sytuacji CoolLine osiąga temperaturę ok. 20°C.

[H3]Zasady funkcjonowania urządzenia[/H3]


1 - Czerpanie świeżego powietrza
Świeże powietrze zasysane jest do urządzenia (w sposób mechaniczny) za pomocą wentylatora. Wykorzystuje się do tego energooszczędny wentylator napędzany prądem stałym.
2 - Filtr powietrza
Świeże powietrze, czerpane z zewnątrz jest oczyszczane z kurzu i innych zanieczyszczeń pyłowych.
3 - Wymiennik ciepła HMX
W opatentowanym wymienniku ciepła część czerpanego powietrza procesowego jest nawilżana aż do punktu nasycenia (a więc do 100 % wilgotności względnej). Ta część powietrza staje się wilgotna i schładza się do temperatury parowania wody. Jednocześnie druga część powietrza schładza się do tej samej temperatury nie absorbując wilgoci.
4 - Odprowadzanie powietrza procesowego
Część powietrza, którą nawilżono, jest powietrzem procesowym i nie nadaje się do dalszego wykorzystania. Podlega ono odprowadzeniu na zewnątrz.
5 - Powietrze klimatyzowane
Schłodzone ( bez dodatkowego zawilgocenia), gotowe do użytku powietrze nadmuchiwane jest do budynku. Powietrze może być doprowadzane do dowolnych pomieszczeń za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych.

Całkowite rozdzielenie powietrza procesowego oraz powietrza klimatyzowanego eliminuje ryzyko zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella (występują one najczęściej w systemach wentylacyjnych).

[H3]Rewolucyjny wymiennik ciepła HMX[/H3]


W CoolLine zastosowano unikalny i opatentowany wymiennik ciepła: 'heat mass exchanger' (HMX). W wymienniku ciepła strumień powietrza dzielony jest na dwie części: powietrze procesowe i powietrze klimatyzowane. Powietrze procesowe chłodzi powietrze klimatyzowane.
A - Przefiltrowane świeże powietrze przepływa do wymiennika ciepła.
B - Powietrze procesowe rozchodzi się, stopniowo, wzdłuż długości wymiennika ciepła.
C - Powietrze procesowe przepływa przez nawilżone kanały wymiennika (warstwy mokre) i w kontakcie z wodą ulega schłodzeniu. Powietrze procesowe osiąga wilgotność wynoszącą prawie 100 % i odprowadzane jest na zewnątrz.
D - Pozostałe powietrze przepływa przez tzw. suche warstwy wymiennika i jest schładzane przez powietrze procesowe (bez mieszania się z nim) i już jako powietrze schłodzone (klimatyzowane) wprowadzane jest do pomieszczeń.

[H3]Wskaźnik efektywności energetycznej (Energy Efficiency Ratio)[/H3]
Do schłodzenia 2.460 m3/h powietrza potrzebna jest niewielka ilość wody oraz prąd o mocy 750 watów do napędu wentylatora. Pozwala to na schłodzenie pomieszczenia o objętości od 300 do 400 m3 (uzależnione jest to oczywiście od ilości ciepła w pomieszczeniu) oraz parametrów zewnętrznych powietrza.

Dla porównania:
Do schłodzenia pomieszczenia o tej samej objętości przy wykorzystaniu tradycyjnych technik potrzebna jest moc rzędu 5.000 watów.
CoolLine pozwala zatem na osiągnięcie oszczędności wynoszących 85% kosztów energii.
Do schłodzenia 2.460 m3/h powietrza o parametrach 28°C i 60% do 20°C potrzebna jest moc chłodnicza wynosząca 6.600 watów.
W prosty sposób obliczyć można wskaźnik efektywności energetycznej (tzw. EER), a mianowicie 6.600/750 = 8,8.
Jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa i/lub powietrze jest bardziej suche, to wskaźnik efektywności energetycznej dla CoolLine jest jeszcze wyższy.

Dla porównania:
dla bardzo dobrze pracującej instalacji klimatyzacyjnej wskaźnik efektywności energetycznej wynosi 5 przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +6°C. Przy wzrastającej temperaturze zewnętrznej wskaźnik EER oraz moc chłodnicza jednostki klimatyzacyjnej ulegnie zmniejszeniu, podczas gdy właśnie w takiej sytuacji moc chłodnicza powinna być większa.

Coolerado
[VIDEO:YOUTUBE:znVtkKXPv_U]


Źródło: Ned Air Polska Sp. z o.o.