COOL-FIT ABS jest kompletnym preizolowanym systemem rurociągowym z tworzyw sztucznych opracowanym z myślą o wtórnych obiegach chłodzących. Wykorzystanie rur z tworzywa sztucznego w instalacjach chłodzących zapewnia wyeliminowanie typowej korozji elektrochemicznej oraz pozwala na zmniejszenie kosztów w porównaniu do typowych rurociągów metalowych.


Rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu jako rury wewnętrznej sprawdzonego w wielu zastosowaniach materiału ABS (kopolimer akrylonitryl-butanien-styren), z którego firma Georg Fischer wytwarza od dawna rury, kształtki iz awory. Jako rurę osłonową stosuje się biały lub czarny politetylen. Wybór materiału rury osłonowej zalezy od zastosowania i preferencji użytkownika; do instalacji zewnętrznych zaleca się odporną na prominiowanie UV wersję czarną.

Wykorzystanie rur z tworzywa sztucznego w instalacjach chłodzących zapewnia wyeliminowanie typowj korozji elektrochemicznej oraz pozwala na zmniejszenie kosztów w porównaniu do typowych rurociągów metalowych.
Wykorzystanie jako rury wewnętrznej materiału kopolimerowego ABS pozwala na stosowanie systemu COOL-FIT w wyjątkowo szerokim zakresie temperatur od -50oC do +40oC.
Propozycja obejmuje zawory, rury bez izolacji oraz w preizolacie, kształtki standardowe w zakresie średnic d16-d225 mm, kształtki preizolowane, system uszczelniających opasek termokurczliwych oraz elementy przejściowe i łączące. Oferowane zawory mogą być wyposażone w siłowniki elektryczne lub pneumatyczne.
System COOL-FIT ABS jest wykorzystywany w obiegach wody lodowej, roztworów soli nieorganicznych, glikolu, alkoholi oraz soli organicznych. Płyny typowe dla pierowtnego obiegu chłodniczego (amoniak, freony, propan itp.) nie powinny być przetłaczane rurami z ABS.
Technologia montażu systemu COOL-FIT ABS jest prosta i opiera się na znanej i powszechnie stosowanej metodzie połączeń klejonych. Systemy preizolowane pozwalają na znaczne usprawnienie montażu poprzez uniknięcie konieczności wykonania izolacji na placu budowy.
Parametry systemu:
• nominalne ciśnienie pracy 10 bar (PN10)
• nominalna temperatura pracy od -50oC do +40oC
• zakres dostępnych średnic od DN 10 do DN 300
COOL-FIT ABS dane techniczne:

Zalety:
- brak korozji
- efektywność izolacji=0,026 W/m2
- trwałość 25 lat
- łatwa instalacja
- niezawodna technika łączenia
- system przetestowany i sprawdzony.
Firma Georg Fischer opracowała zestaw programów obliczeniowych pozwalających projektantom i użytkownikom systemów wykonanie podstawowych obliczeń (np. strat ciepła, oporów przepływu) dla systemów rurociągowych wykorzystujących ABS lub COOL-FIT ABS. program jest dostępny w trybie on-line na stronie www.cool-fit.georgfischer.com
Producent: Georg Fischer