Pojawił się już na polskim rynku unikalny i nowatorsko rozwiązany agregat chłodniczy COOL DX Top. Stanowi on nową wersję agregatu. Wprowadzony został przez koncern SWEGON. Ta wersja to integralne połączenie agregatu z centralą wentylacyjną z wymiennikiem rotacyjnym typu GOLD RX Top.

COOL DX Top - proste i tradycyjne zastosowanie a szereg nowych możliwości.
COOL DX Top

Agregat jest umieszczony w takiej samej obudowie jak centrale wentylacyjne GOLD i posadowiony na centrali z wylotami powietrza do góry. Rozwiązanie to dostępne jest dla wielkości central GOLD RX Top od 04 do 12, gdzie osiągana moc chłodnicza agregatów COOL DX Top mieści się w zakresie od 6 do 22 kW.

Agregat zawiera wbudowany parownik, skraplacz oraz 2 różne wielkości sprężarek (dzięki czemu osiągane są 3 stopnie regulacji mocy chłodniczej). Należy podkreślić, że ten nowy układ centrali z agregatem umożliwia w standardzie odzysk chłodu, dzięki czemu wzrasta jego wskaźnik efektywności energetycznej EER o 4,5% w stosunku do dotychczas stosowanych przez Swegon rozwiązań.

Dzięki kompaktowej konstrukcji możliwe jest umieszczenie centrali wentylacyjnej GOLD RX wraz z zintegrowanym agregatem COOL DX zapewniającym dostarczanie chłodu do obrabianego powietrza, w praktycznie dowolnej lokalizacji wewnątrz obiektu, bez konieczności prowadzenia jakiejkolwiek instalacji chłodniczej.

COOL DX Top jest zarządzany i sterowany poprzez centralę GOLD posiadającą w standardzie wbudowany montowany fabrycznie pełny układ automatyki. Zapewnia on inteligentne i zintegrowane funkcje w standardzie typu plug and play. Urządzenie posiada możliwość podłączenia do dowolnego systemu zarządzania budynkiem BMS oraz wbudowany serwer internetowy co zapewnia, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdalny nadzór i kontrolę pracy centrali wraz z agregatem z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu dla centrali wentylacyjnej nie jest potrzebne oddzielne urządzenie chłodnicze, można więc nazwać to rozwiązanie pakietem typu all inclusive.