System CONLIT PLUS jest propozycją firmy Rockwool Polska do wykonywania zabezpieczeń ognioochronnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających z blachy stalowej. Rozwiązanie to wykorzystywane jest w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i budynkach użyteczności publicznej. Wpływa ono znacznie na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynku.


Instalacje oddymiające wykonywane są zazwyczaj z blachy stalowej, która nie jest w stanie sprostać wymaganiom odporności ogniowej. Blacha stalowa nie zapewnia izolacyjności ogniowej kanału, gdyż bardzo dobrze przewodzi ciepło. Powoduje również utratę jego szczelności oraz rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Stąd też istotne jest zapewnienie określonej odporności ogniowej takich instalacji, aby w czasie pożaru mieć czas na podjęcie działań ratunkowych.
W skład systemu CONLIT PLUS wchodzą płyty CONLIT PLUS ALU o grubości 60 mm z wełny mineralnej Rockwool pokrytej jednostronnie zbrojną filią aluminiową oraz klej CONLIT GLUE do wykonywania uszczelnień i połączeń w płytach. Płyty CONLIT PLUS w zależności od klasy zabezpieczenia, jaką mają spełniać, występują w dwóch odmianach - CONLIT PLUS 60 ALU dla odporności ogniowej EIS 30 i EIS 60 oraz CONLIT PLUS 120 ALU dla odporności ogniowej EIS 90 i EIS 120.

System CONLIT PLUS przeznaczony jest dla przewodów usytuowanych pionowo lub poziomo wykonanych z blachy stalowej o maksymalnych wymiarach 1250 x 1000 mm lub przewodów o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25 m2 pod warunkiem wykonania usztywnień wewnątrz przewodów.
Unikatowa struktura płyt - będąca połączeniem twardej wełny mineralnej z granulatem wodorotlenku magnezu zwiększającego jej właściwości ognioochronne - sprawia, że grubość zabezpieczenia została zredukowana do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Przekłada się to w praktyce na efektywne rozmieszczenie przewodów w świetle wysokości kondygnacji oraz na zminimalizowanie akcesoriów mocujących płyty do jednego wymiaru (jednakowa długość szpilek, gwoździ montażowych itp.).
Grubość zabezpieczenia została ponadto dobrana tak, aby zapewnić właściwą izolację połączeń kołnierzowych bez konieczności stosowania w tym miejscu dodatkowych opasek z wełny mineralnej.
Zalety systemu CONLIT PLUS:
• Uniwersalność – jeden system do przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających;
• Prosty dobór – jedna warstwa izolacji dla wszystkich klas odporności ogniowej;
• Łatwość montażu – jedna grubość, jedna warstwa izolacji, jeden wymiar akcesoriów mocujących;
• Szybkość montażu – brak dodatkowej izolacji zawiesi i połączeń kołnierzowych;
• Pewność rozwiązania – potwierdzona badaniami skuteczność zabezpieczenia przy grubości tylko 60 mm.
System Conlit Plus posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6856/2007.
Należy on do grupy produktów FirePRO, w skład której wchodzą specjalistyczne rozwiązania do zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, stropów żelbetowych oraz przejść instalacyjnych. Systemy te stanowią istotny element biernej ochrony przeciwpożarowej, zarówno w budownictwie jak i w przemyśle.
Materiał i foto: Rockwool Polska

Komentarze